Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Co jsou osobní údaje?

 • Informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
 • Přímá či nepřímá identifikace odkazující na určitý identifikátor
 • Identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
 • Fyzická, fyziologická, genetická, psychická, ekonomická, kulturní nebo společenská identita

Příklady:

 • jméno, číslo dokladu totožností, kreditní karta, kontaktní údaje, informace o zdraví, lokalizační údaje, IP adresa, atd.
 • informace o nákupech, užívaných službách, vlastněných zařízeních, (meta)data týkající se předchozího chování při užívání služby, fotografie

Definice citlivých údajů:

 • Rasový, národnostní či etnický původ
 • Politické názory, náboženské vyznání, filosofické přesvědčení, členství v odborech
 • Genetické a biometrické údaje pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby
 • Údaje o zdravotním stavu
 • nebo údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby

Ke zpracování je potřeba výslovný souhlas nebo jiný nezbytný zákonem určený účel

Role GDPR:

 • Subjekt údajů - Každý člověk, jehož osobní údaje jsou zpracovávány (identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba)
 • Správce - Každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování (lze pověřit třetí osobu)
 • Zpracovatel - Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

Příklady nových povinnosti správce:

 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 • Institut pověřence pro ochranu osobních údajů

Algotech bude připraven. S námi můžete být připraveni i vy…

Algotech je již nyní v procesu certifikace příslušnými institucemi a všechny jeho procesy a technické zabezpečení jsou pro tuto certifikaci připravovány.

Algotech na této problematice úzce spolupracuje s právní kanceláří Dvořák Hager & Partners.

Obraťte se s důvěrou na nás. Poradíme Vám!

 

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2019 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - Tvorba www stránek