Marketingový mix 4P a 7P a jeho důležitost pro úspěch podniku

Marketingový mix 4P a 7P a jeho důležitost pro úspěch podniku
Články a zajímavosti

Marketingový komunikační mix je soubor taktických nástrojů, které firma využívá k přizpůsobení své nabídky přáním zákazníků na cílovém trhu. Jinými slovy, marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, které firma podniká s cílem vzbudit poptávku po svých výrobcích a službách. Je nezbytné nabídnout zákazníkovi správný produkt za správnou cenu a zajistit jeho dostupnost. Zároveň je důležité informovat zákazníka o existenci daného produktu. 

Marketingový mix – definice 

Philip Kotler spolu s Gary Armstrongem v jedné z nejčastěji používaných marketingových knih s příhodným názvem Marketing definují následující charakteristiku marketingového mixu: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ 

Koncept marketingového mixu, známý také jako 4P, poprvé představil akademik Jerry McCarthy ve své publikaci Basic Marketing: A Managerial Approach v roce 1960. Lze ho rozložit na několik souvisejících kategorií, které se mohou vzájemně překrývat. 

Marketingový mix se skládá z těchto 4 složek: cena, místo/distribuce, propagace a produkt. Tyto složky tvoří základ všeho, o co ve vaší organizaci jde: 

 • Produkt (Product) – zahrnuje užitek výrobku, značku, balení, sortiment, kvalitu, záruky, design, image výrobce a doplňkové služby. 
 • Cena (Price) – zahrnuje nejen samotnou cenu výrobku, ale také náklady spojené s výrobou, různé velkoobchodní a maloobchodní ceníky, slevy, cenové akce, náhrady, možnosti úvěru a platební podmínky. 
 • Distribuce (Place) – spadá sem celý proces, kterým výrobek putuje od výrobce k zákazníkovi: prodejní kanály, logistiku, způsoby dopravy, dostupnost, zprostředkovatele, stejně jako místo prodeje, ať už se jedná o fyzický obchod, síť obchodních zástupců nebo elektronický obchod (e-shop). 
 • Propagace (Promotion) – různé nástroje, které slouží k informování zákazníků o produktu, získání jejich pozornosti, budování povědomí o firmě a značce. Mezi tyto nástroje patří reklama, public relations (PR), podpora prodeje, sociální sítě, internetový marketing a word-of-mouth (šeptanda). 

Proč jsou 4P pro firmy klíčové? 

Marketingový mix 4P poskytuje firmám přehled o jejich současném marketingovém přístupu a ukazuje oblasti, které je třeba vylepšit. Když firmy chápou, že jednotlivé složky 4P jsou propojené a neměly by být posuzované odděleně, mohou vytvořit komplexní strategie, které vedou ke zlepšení výsledků. Je důležité si také uvědomit, že i když se každé P zvažuje při tvorbě celkové strategie samostatně, vzájemně se ovlivňují. 

Například zvýšení ceny může snížit poptávku kvůli problémům s dostupností, ale zároveň může posílit vnímání kvality, pokud je spojeno s prémiovými produkty. Stejně tak změny v propagaci mohou zvýšit povědomí, což zase přivádí zákazníky k úvahám o nákupu. 

Rozšířený marketingový mix 7P pak obsahuje ještě tyto další body: 

 • Lidé (People): Tato složka se zaměřuje na všechny lidi, kteří jsou součástí poskytování produktu nebo služby, ať už jsou to zaměstnanci, prodejci, poradci nebo zákazníci. 
 • Proces (Process): Proces se týká systémů a postupů, které organizace používá k doručení svých produktů nebo služeb zákazníkům. To zahrnuje celý prodejní proces od objednávky až po doručení i jakékoliv následné služby po prodeji. 
 • Fyzické důkazy (Physical Evidence): Tato kategorie zahrnuje všechny hmatatelné prvky, které zákazníkům ukazují, jaký produkt nebo služba je. To může zahrnovat fyzický výrobek, obal, marketingové materiály, webové stránky, reference a prodejní prostory. Cílem je poskytnout zákazníkovi konkrétní důkazy o hodnotě, kterou produkt nebo služba přináší. 

Jak aplikovat marketingový mix v každodenních obchodních operacích? 

Hlavní klíč k úspěšnému využití marketingového mixu spočívá ve správném pohledu. Někteří podnikatelé dělají tu chybu, že ho vnímají pouze z pohledu prodejce. Nicméně pro optimální výsledky by měl být marketingový mix chápán hlavně z perspektivy zákazníka. Hovoříme zde o marketingovém mixu 4C (Customer Value, Communication, Convenience a Cost): 

 • výrobek je chápaný jako hodnota pro zákazníka (či řešení jeho potřeb), 
 • cena reprezentuje náklady zákazníka, 
 • místo je vnímané jako komfort/pohodlí (nebo dostupnost produktu/služby) 
 • a propagace je považovaná za komunikaci se zákazníkem. 

Vyřešení segmentace, zacílení a umístění 

Předtím, než se rozhodnete marketingový mix aplikovat, je nezbytné dobře definovat segmentaci, zacílení a umístění. 

 • Segmentace představuje proces rozdělení zákaznické základny do podobných skupin s ohledem na různá kritéria (věk, pohlaví, geografická oblast, zájmy atd.). Dalším krokem je určení velikosti těchto skupin a vytvoření jejich profilů. Posléze se vyhodnotí a vyberou ty segmenty, kterým je organizace schopna dlouhodobě věnovat svou pozornost a které jsou schopné generovat dostatečný zisk. 
 • Segmentaci doplňuje proces zacílení (targeting), který spočívá ve výběru pro firmu nejvhodnějších trhů. To zahrnuje predikci růstu zákaznické základny, posouzení jejich finančních schopností, hodnocení možných substitutů, ohrožení konkurencí a další faktory. Zacílení je klíčovou součástí marketingové strategie. 
 • Umístění (positioning) je proces tvorby názorů a postojů, které zákazníci mají vůči značce. Cílem je v nich vzbudit specifické psychologické reakce. Je třeba jim sdělit, jaké hodnoty zastáváte, aby se mohli s vaší značkou identifikovat a měli chuť nakupovat vaše produkty nebo služby. Tímto krokem byste měli potenciálním zákazníkům jasně sdělit, proč by si měli vybrat právě vás. 

Marketingový mix cloudových služeb Algotechu 

Jsme přední česká IT společnost, která se specializuje na poskytování komplexních služeb a řešení v oblasti komunikace a informačních technologií. Naše firma se zaměřuje na inovativní přístupy a nabízíme široké spektrum služeb, které pomáhají našim klientům optimalizovat jejich podnikání. Jednou z našich klíčových služeb jsou cloudová řešení. A jak by vypadal marketingový mix pro tuto službu? 

(Jedná se o zjednodušený ukázkový příklad pro pochopení jednotlivých položek 4P, nejde o skutečný mix Algotech) 

 • Produkt: Algotech nabízí cloudová řešení navržená tak, aby podporovala efektivitu a škálovatelnost podnikových operací. Tato řešení zahrnují data storage, backup a další služby pro optimalizaci IT infrastruktury. Klíčové vlastnosti produktu zahrnují vysokou úroveň bezpečnosti, dostupnost 24/7 a personalizaci podle potřeb zákazníka. 
 • Cena: Cena za cloudová řešení je stanovená na základě modelu „pay-as-you-go“, což umožňuje zákazníkům platit pouze za to, co skutečně využijí. Algotech také nabízí balíčky pro různé velikosti podniků – od malých až po velké korporace, což umožňuje více cenových možností. 
 • Distribuce: Služby Algotech jsou dostupné po celé České republice i mimo ni. Naše cloudová řešení distribuujeme prostřednictvím našeho prodejního týmu a konzultantů, kteří osobně komunikují se zákazníky a nabízejí jim přizpůsobená řešení. Dále využíváme online platformy, jako jsou naše webové stránky, kde zákazníci najdou podrobné informace a kontaktní formuláře. Spolupracujeme také s partnerskou sítí a účastníme se odborných konferencí a veletrhů, abychom oslovili širší veřejnost a potenciální zákazníky. 
 • Propagace: Algotech využívá různé marketingové strategie k propagaci svých cloudových řešení. Mezi ně patří digitální marketing, zmíněná účast na oborových veletrzích a konferencích, tiskové zprávy a případové studie, které ukazují úspěšné implementace našich řešení u zákazníků. 

Tip: Přečtěte si náš článek IaaS, nebo PaaS – průvodce výběrem optimální cloudové služby

Pár tipů na závěr – na co byste neměli zapomenout? 

Při zvažování svých podnikatelských aktivit se nezaměřujte pouze na vlastní potřeby, ale spíše na potřeby svých zákazníků. Pokuste se přemýšlet jako oni. Jaký prospěch jim váš produkt přinese? Jaké náklady budou muset vynaložit? Jak je pro ně váš produkt dostupný a jak ho můžete přiblížit, aby poznali, že je pro ně ten pravý? Buďte kreativní a inovativní – marketingový mix není jenom šablonou, přizpůsobte ho potřebám vaší společnosti.  

Klíč k úspěchu vaší společnosti 

Zjistěte, kdo jsou vaši zákazníci, jak je oslovit a jak se k nim dostat. Na co kladete jako firma největší důraz? Jak chcete prezentovat svou společnost? Neexistuje přesný předpis, takže se samozřejmě vždy řiďte svým vlastním úsudkem a aktuální situací. Bez inovace to prostě nejde. Marketingový mix by neměl být statický, jelikož se stejně jako všechno ostatní neustále vyvíjí. 

Vaše data, naše péče: Algotech – dlouhodobý partner 

My v Algotechu vám nabízíme nejen datové úložiště, ale také spolehlivé a dlouhodobé partnerství. Vaše data budeme mít uložená v našem datovém centru v České republice. Cena za pořízení OwnCloudu se určuje podle vašich potřeb, nikoli podle počtu uživatelů, které přidáte. Náš ServiceDesk je tu pro vás 24/7/365 v českém i anglickém jazyce. Na každý požadavek reagujeme v průměru do 5 minut a většinu z nich vyřešíme do 30 minut. S námi budete mít po svém boku dlouhodobého partnera, který je na trhu více než 25 let a který má k dispozici více jak 120 stálých specialistů. 

 

 

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.