Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Přechod do cloudu jako ideální zabezpečené uložení dat

I když GDPR dělá už nyní mnohým subjektům jasné vrásky na čele, je třeba říci, že existují cesty, jakými lze daný dopad povinnosti zvýšené ochrany minimalizovat. Pokud jde o zajištění správného technologického řešení, jeví se jako optimální varianta přechod do cloudu. Především pro menší a střední firmy to bude ekonomicky nejvýhodnější varianta jak se s GDPR nejlépe popasovat.

Důvody jsou jasné. Poskytovatelé cloudových služeb mají bezpečnost svých služeb na velmi vysoké úrovni. To proto, že musí primárně chránit data svých klientů. Očekává se tedy, že samotné požadavky spojené s GDPR bude z jejich strany celkem jednoduché splnit. Ostatně ukazují to již nyní, kdy mají řadu případových studií, kdy jasně prezentují, že v cloudu jsou data klientů ve větším bezpečí než kdekoliv jinde – ať už jde o kancelářské počítače nebo lokální servery.

Cloud má i jiné výhody

Není to jenom bezpečnost. Připomeňme i další výhody, které toto řešení má. Je to například:

  • přístup k datům v podstatě odkudkoliv,
  • jistota pravidelného zálohování
  • nebo možnosti spojené s tím, že kromě klasického úložiště lze tímto způsobem využívat i jakékoliv aplikace a software, který nyní ve firmě používáte.

Základem by měla být správná smlouva

Přesunem do cloudu lze získat řadu jistot. Samozřejmě není ideální spokojit se jen s ujištěním, že poskytovatel cloudových služeb má z hlediska GDPR vše vyřešeno tak, jak se očekává. Správný postup při výběru by měl být spojený i se sepsáním smlouvy mezi poskytovatelem a samotnou právnickou nebo fyzickou osobou. Daná smlouva by měla jasně specifikovat, kdo bude za případný únik odpovědný nebo kdo bude odpovědný za jiné narušení bezpečnosti.

Důvodem, proč doporučujeme sepsat smlouvu s jasnými specifikacemi je to, že přesunem do cloudu se automaticky správce vlastní odpovědnosti nijak nezbavuje. Až se smlouvou může být specifikováno, na koho daná odpovědnost přechází. A to mimo jiné i v souvislosti s případnými pokutami. Právě ty jsou důvodem, proč je GDPR tako velkým strašákem. Sankce mohou vycházet z celkového obratu firmy nebo mohou dosahovat i desítek milionů eur. K tomu všemu přidejme také riziko nutného odškodnění ve formě nehmotné újmy. I to jsou důvody, proč je třeba při přesunu do cloudu vyžadovat i jasná smluvní ujednání.

Velcí poskytovatelé nemají problém

Zatímco ti menší provozovatelé cloudových služeb se na nový přístup k ochraně osobních zatím ještě připravují a volí budoucí strategie, u těch velkých se lze setkat s vyjádřeními, že se na GDPR připravují s dostatečným předstihem a mohou nabídnout klientům požadované služby, stejně jako dodatečnou podporu. Jedním z mála v ČR jsou cloudové služby společnosti Algotech. Dále nelze opomíjet ani dva celosvětové IT giganty, jako jsou firmy Google a Microsoft, které také vydaly prohlášení o shodě s nařízením GDPR.

Nedoporučujeme vyčkávat

Vzhledem k tomu, že samotné nařízení EU začne platit už v květnu příštího roku, nedoporučujme vyčkávat. Už nyní je správná doba pro výběr poskytovatele cloudových služeb a realizaci samotných přesunů. U větších firem to rozhodně není otázka pouze několika dní. Jenom však zvládnutý přesun může zajistit, že od května 2018 budou všechny požadavky spojené s GDPR z velké části na samotném poskytovateli cloudové služby. Kromě technické stránky věci je potřeba též myslet na procesní a právní rovinu problematiky OÚ a to jak v elektronické tak papírové podobě.

Chcete vědět více? Přijďte na školení

Problematika GDPR je poměrně velké téma. Potřebujete-li načerpat důležité informace související s legislativou, ale i informace související s praxí a samotnými dopady tohoto nařízení Evropské komise, doporučujeme školení společnosti Algotech. Více informací se dozvíte ZDE.

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2021 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - Tvorba www stránek