Vláda schválila daňový balíček, začne platit v dubnu tohoto roku

Vláda schválila daňový balíček, začne platit v dubnu tohoto roku
Články a zajímavosti

Od 1.4.2019 začne platit daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony včetně Zákonu o DPH. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Od 1.4.2019 začne platit daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony včetně Zákonu o DPH. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Připravili jsme pro vás podrobnosti změn, které v legislativě nastanou.

 

 

 

Co se změní v daních v roce 2019? ​

Novela zákona o DPH

Změna vymezení finančního leasingu §13/3/d​ (účinnost 2020)

 • Tato definice se snaží přiblížit definici dle čl. 14 odst. 2 písm. b) směrnice EU o DPH. Povinnost odvést DPH na začátku, tedy při předání předmětu leasingu do užívání nájemci. Finanční leasing musí zahrnovat opci k přechodu vlastnického práva. Musí jasně vyplývat, že vlastnické právo k věci přejde automaticky na leasingového nájemce. ​

Nová pravidla pro vouchery §15​

 • Dvě kategorie: ​
  • jednoúčelové – je předem známé, k čemu jsou určeny. Za dodání zboží nebo poskytnutí služby, kterou symbolizují, je považováno už vydání těchto voucherů, jejich uplatnění proto již není předmětem daně. ​
  • víceúčelové – poukaz, u něhož není předem dostatečně známo, na jaké konkrétní plnění bude čerpán – datum uskutečnění zdanitelného plnění poskytovaného na jeho základě je posunuto až na okamžik čerpání – uplatnění. ​

Pravidla pro doručování daňových dokladů​

 • Plátce je povinen vynaložit úsilí pro doručení daňového dokladu v zákonem stanovené lhůtě pro jeho vystavení. ​
 • Vystavené dobropisy – není již potřeba prokazovat, že byl dobropis doručen​.

Souhrnný daňový doklad §31b/1​

 • Významné rozšíření – je možné vystavit i v případě, jednoho zdanitelného plnění, pokud jedna nebo více úplat za toto plnění byla přijata před uskutečněním tohoto plnění ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém se plnění pro jednu osobu uskutečnilo. ​

Změny výpočtu daně §37​

 • Částečnou změnou způsobu výpočtu daně novela sleduje dosažení stejného výsledku při obou způsobech výpočtu. Při výpočtu daně shora (z ceny včetně daně) se proto vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. ​
 • Zároveň se ruší možnost zaokrouhlení daně na celé koruny. ​

Nájem nemovité věci §56a (účinnost 2021) ​

 • Vyjmuto poskytování ubytování (15 %). ​
 • Pokud pronajímáte nemovitost na bydlení, budete tak muset činit vždy bez nároku na odpočet daně, tedy jako tzv. osvobozené plnění, a to i v případě, kdy nájemník bude v nemovitosti uskutečňovat i ekonomickou činnost. Mezi tyto nemovitosti patří rodinné domy, byty, ale i stavby, které alespoň z 60 procent tvoří obytné prostory. ​

Úprava odpočtu DPH u oprav nemovitostí §78da (účinnost 2021) ​

 • I v případě, kdy oprava nemovité věci nebude představovat technické zhodnocení, by měl plátce sledovat 10letou lhůtu pro provedení úpravy odpočtu, a to v případě, přesáhne-li hodnota opravy částku 200 000 korun, bez daně. ​

Elektronická forma podání §101a​

 • Od roku 2021 se zavádí povinnost elektronické formy podání i v případě všech podání pro IO (identifikovaná osoba). ​

Zvláštní lhůta pro podání dodatečných přiznání​

 • Pokud plátci daně vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání, bude tak muset učinit do konce daného měsíce, pokud ke zjištění došlo do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Pokud ke zjištění došlo až po 15. dni kalendářního měsíce, plátce je povinen podat dodatečné přiznání do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Stejné lhůty platí také pro povinnost uhradit dodatečně přiznanou daň.​

Základ daně u výměnného obchodu a plnění hrazeného virtuální měnou​

 • Novela v obou těchto případech (úplata formou výměnného obchodu, anebo zcela či z části virtuální měnou) zavádí stanovení základu daně obvyklou cenou daného plnění. ​

Předání dovezeného zboží je dodání zboží​

 • Pokud vznikne povinnost přiznat DPH při dovozu zboží někomu jinému než jeho vlastníkovi, bude DPH z tohoto zboží při jeho předání v rámci České republiky odvedeno z jeho aktuální pořizovací ceny. Toto pravidlo bude platit vždy až do okamžiku, kdy zboží příjemci doručí jeho skutečný vlastník. ​

Povinnost vracení DPH u běžného majetku při deregistraci a nárokování odpočtu před registrací​

V případě deregistrace plátce DPH novela stanoví povinnost vrátit příslušnou část odpočtu uplatněného u běžného obchodního majetku, který je ke dni deregistrace součástí obchodního majetku subjektu, a který byl pořízen v posledních 12 měsících před deregistrací. Vedle toho novela též rozšiřuje případy, kdy je možné nárokovat odpočet DPH u plnění pořízených před registrací (například až na 5 let u plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku aktivovaného v období 12 měsíců před registrací). ​

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.