Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Dotační program Technologie X nabízí miliardu na ERP systém - pomůžeme Vám dotaci získat

Dotační program Technologie X nabízí miliardu na ERP systém - pomůžeme Vám dotaci získat

V dnešní době si málokterá společnost dokáže představit svou existenci bez podnikového ERP systému. Bez něj by totiž nedokázala řídit svoje činnosti, nezvládla by plánování výroby a organizovat běžné firemní procesy efektivně. Přesto se stále objevují společnosti, které místo ERP systému používají několik různých aplikací a nejpoužívanějším nástrojem společností je pak MS Excel, kde se uživatelé snaží smysluplně propojit data získaná z těchto jednotlivých aplikací.

Výběr i následná implementace ERP systému patří v každé společnosti k těm nejdůležitějším a současně nejrizikovějším úkolům. Překvapivé bývá zjištění, že dlouhodobě tyto společnosti vědí o potřebě nasazení efektivnějšího řešení v podobě komplexního ERP systému, ale obávají se změn, které nasazení ERP představuje. Správný EPR systém musí pokrýt většinu procesů ve společnosti: účetnictví, finanční analýzy, nákup, prodej, sklady, výroba, CRM, EDI a tyto procesy mezi sebou provázat. Po implementaci se tak ERP systém stává pro zákazníka klíčový a je nutné zabezpečit následnou podporu. ERP systém se ve velkých společnostech nemůže ani na chvíli zastavit a je zcela běžné, že je k němu vyžadována podpora 24x7x365. Výpadek ERP systému byť jen na hodinu může způsobit obrovské finanční škody a jsou známy případy, kdy výpadek ERP systému způsobil i krach celé společnosti.

Algotech dodává svým zákazníkům ERP systém Oracle JD Edwards EnterpriseOne a to včetně možnosti provozu v cloudu. Uvedené řešení pokrývá potřeby na ERP systém ve společnostech všech velikostí, podporuje a rozvíjí podnikové procesy a zároveň zůstává otevřeným řešením do budoucnosti. Díky provozu ve vlastním Algocloudu nabízí Algotech podporu ERP systému 24x7x365 a to nejen na aplikační část, ale samozřejmě i na celou technologii. Samozřejmostí je i zajištění helpdesku a splnění těch nejpřísnějších požadavků na zajištění nepřerušené provozu podnikového informačního systému.

Výhodou ERP v cloudu je tak nejen spolehlivost, ale i finanční aspekt, kdy není nutná velká jednorázová investice do implementace ERP, ale pouze pravidelné měsíční platby za používaný ERP systém. Aktuálně je možné implementaci ERP systému financovat i prostřednictvím dotace z programu Technologie X.

 

Dotaci na pořízení ERP systému je možné získat na tyto aktivity:

 • pořízení dlouhodobého majetku – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů a dále výdaje na pořízení HW vybavení a lokálních sítí, včetně SW
 • dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení patentů a licencí, které jsou nezbytné k řádnému provozu strojů a zařízení a SW – např. CAD/CAM systémy, specifický SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru nebo know-how.

 

Míra podpory je:

 • max. 45% u malých podniků
 • max. 35% u středních podniků

 

Dotace je poskytována:

 • minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

 

Podpořeny budou projekty, které:

 • mají stanovenou strategii rozvoje v digitální oblasti a to pořízením nových technologických zařízení a vybavení – musí být propojeno se stávajícím nebo nově pořizovaným IS (ERP),

 

Důležité prvky projektu vzhledem k hodnotícím kritériím:

 • datová integrace – plánování a řízení výroby
 • datová integrace – sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů
 • digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita – vývoj a konstrukce výrobku
 • aditivní výroba a 3D tisk
 • IoT (internet věcí) – výrobek IoT a identifikace mezi prvky systému
 • IoT – prediktivní údržba
 • robotizace výrobních procesů a toků materiálů
 • systémy využívající BigData
 • AI – umělá inteligence
 • Kybernetická bezpečnost

 

Detaily o dotační programu naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/

Algotech je připraven Vám pomoci s výběrem správného ERP a vyřízení všech podkladů k dotační žádosti na nový ERP systém. Neváhejte nás kontaktovat.

 

01.08.2019
[ zpět ]
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2021 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - Tvorba www stránek