Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Oznámení o přeměně listinných akcií

Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

Vážení akcionáři,

Společnost Algotech, a.s., IČO 24775487, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 18.10.2019 přijala rozhodnutí osvědčené notářským zápisem (odkaz na něj naleznete zde) o přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, tj. 5.000 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, - Kč, na zaknihované akcie.

Společnost Vás proto vyzývá k odevzdání Vašich listinných akcií emitovaných Společností, případně hromadných akcií, které tyto akcie nahrazují, Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy v obchodním věstníku (zveřejněna dne 22.10.2019) a dále ke sdělení čísla Vašeho majetkového účtu vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na představenstvo Společnosti.

Velice děkujeme.

S úctou,

Představenstvo Algotech, a.s.

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2021 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - Tvorba www stránek