Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty k odevzdání listinných akcií

Vážení akcionáři,

valná hromada společnosti Algotech, a.s. IČO 24775487, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), přijala v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, tj. 5.000 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, na zaknihované akcie. Tuto skutečnost Společnost zveřejnila v obchodním věstníku dne 22.10.2019 zápise pod značkou OV03141651 (dále jen „Oznámení“; dostupné na https://ov.ihned.cz/zapis/16183951).

V Oznámení Společnost v souladu s § 529 odst. 1 Občanského zákoníku stanovila v souvislosti s jejich zaknihováním lhůtu k odevzdání listinných akcií emitovaných Společností, případně hromadných akcií, které tyto akcie nahrazují, Společnosti do 22.12.2019.

S ohledem na skutečnost, že Společnosti nebyly v uvedené lhůtě odevzdány všechny listinné akcie, stanovuje Společnost v souladu s § 531 Občanského zákoníku dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě do čtyř měsíců ode dne zveřejnění výzvy o stanovení dodatečné lhůty v Obchodním věstníku (tj. do 30.4.2020).

Společnost upozorňuje, že akcie, které nebudou v této lhůtě Společnosti odevzdány, budou prohlášeny za neplatné.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na představenstvo Společnosti.

Velice děkujeme.

S úctou,

Představenstvo Algotech, a.s.

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2021 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - Tvorba www stránek