Historie vývoje telefonů

Historie vývoje telefonů
Články a zajímavosti

V současné době je samozřejmostí používání mobilních telefonů, komunikace po internetu a rozšíření komunikace na multimediální (hlas, mail, video a chat). Dosažení této úrovně však předcházel dlouholetý vývoj a několik objevů.

V současné době je samozřejmostí používání mobilních telefonů, komunikace po internetu a rozšíření komunikace na multimediální (hlas, mail, video a chat). Dosažení této úrovně však předcházel dlouholetý vývoj a několik objevů. Tento článek se pokusí Vás seznámit, co vše pro dosažení dnešního stavu předcházelo.

Přenos informací na delší vzdálenosti existoval již v dávné historii. Nejčastější formy přenosu informací bylo využití poslů, kteří pro zvýšení rychlosti doručení zpráv používali běh, povozy nebo jízdu na koních či jiných zvířatech. Známá je příhoda běžce ve starém Řecku, který přinesl zprávu o vítězství v bitvě u Marathonu a po splnění úkolu zemřel. Jiné formy přenosu informací byly technologie kouřových a ohňových signálů.  Tyto způsoby byly poplatné úrovni technické vyspělosti lidské společnosti v dané době.

Bellův telefonTyto formy byly průběžně zdokonalovány, ale jejich další rozvoj mohl nastat až po vynálezu elektrického proudu, jeho účincích a možnosti jeho přenosu po vodičích. Předchůdcem telefonního přenosu byl telegraf. V roce 1832 se vrací po studiu malby v Evropě domů do Spojených Států muž, jehož jméno je spojeno s pojmem elektromagnetický telegraf. Ten muž se jmenoval Samuel F. B. Morse. Vracel se domů na poštovní lodi "Sully" a tam ho zastihla smutná zpráva o smrti jeho první ženy. Zpráva k němu putovala 14 dní. Tato událost a rozhovory s jedním z cestujících o nových elektromagnetických objevech v Evropě ho inspirovaly k prvním poznámkám o "Záznamovém elektromagnetickém telegrafu" a kódu z čárek a teček pro každý znak abecedy. O rok později už předvádí své první zařízení pro přenos signálů po drátě. Na jednom konci zapíná vypínač a na druhém označuje papírovou pásku. Nicméně svůj první funkční telegraf sestrojil až v roce 1836, který je nyní exponátem v Národním muzeu ve Washingtonu. Konstrukce přístroje vyplývala z dostupných možností a ze současného pohledu působí až komickým dojmem. Přístroj sestává se starého rámu na obraz upevněného ke stolu. Dále použil kola ze starých dřevěných hodin, která byla poháněna závažím a posouvala úzký proužek papíru. Telegraf byl postupně s rozvojem technického pokroku zdokonalován a měnil své formy na dálnopis, fax a přenos textových souborů. Současným vrcholem je rychlá datová komunikace přes internetovou síť.

Alexander Graham Bell mluví do telefonu Jednou ze specializací společnosti Algotech je telefonie. Objev a praktické využívání přenosu telefonních hovorů následuje časově za objevem telegrafu. Vynález telefonu je připisován dvěma objevitelům. Dne 14. února 1876 nezávisle na sobě přihlásili Američan Elisha Gray a ze Skotska pocházející fyziolog Alexander Graham Bell své patenty na telefon. A.G. Bell původně neměl úmysl vynalézat pro přenos hlasu telefon, ale jeho záměr byl zvýšit výkonnost telegrafního přenosu současným přenosem více telegrafních zpráv. Oba vynálezy se trochu mezi sebou odlišovaly v konstrukčním provedení mikrofonu a sluchátka. Jejich funkčnost však byla totožná. Patent obdržel Bell 7. 3. 1876. V té době ještě přístroj neumožňoval přenášet hlas. První přenos hlasu Bell uskutečnil 10. 3. 1876, kdy jeho spolupracovník Watson uslyšel z přístroje památná slova: "Pane Watsone, přijďte sem. Potřebuji vás."

Alexander Graham BellAlexander Graham Bell z roku 1915

představil svůj telefon 25. 6. 1876 na stoleté výstavě v Philadephii. Telefon se stal hlavním exponátem výstavy uspořádané k 100. výročí podepsání Deklarace nezávislosti. Další významná data v rozšíření telefonu do praktického použití jsou:

  • První telefonní společnost Bell Telephone Company byla založena 9. 7. 1877.
  • V roce 1884 byl uskutečněn první dálkový telefonní hovor mezi městy Boston a New York.

Ještě několik zajímavých informací o Alexandru Graham Bellovi. Působil také v dalších technických oblastech. V roce 1891 testoval modely helikoptér. Později testoval draky - chtěl sestavit draka schopného nést člověka a významně se podílel na konstrukci prvních letadel. Také konstruoval křídlové lodě. V roce 1918 sestrojil v té době nejrychlejší válečnou loď, která dosahovala rychlosti téměř 115 km/h. Bell přišel s koncepcí přenosu zvuku pomocí optických vln. Za své objevy obdržel Bell 18 patentů a byl spoludržitelem dalších 12. Na jeho počest byla pojmenována jednotka akustického výkonu bel / decibel (dB). Jeho jméno nesou světoznámé Bellovy laboratoře (V době založení pod jménem Bell Telephone Laboratories). Zemřel v roce 1922 ve věku 75 let v Kanadě.

Pro rozvoj masového rozšíření telefonu bylo potřeba zahájit průmyslovou výrobu telefonního přístroje a vyvinout další komponenty telefonní sítě pro propojení jednotlivých telefonních účastníků, což představují telefonní ústředny. Na tuto etapu bude zaměřen následující článek.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.