Jak se vás od 1. 1. 2022 dotknou legislativní změny v Intrastatu?

Jak se vás od 1. 1. 2022 dotknou legislativní změny v Intrastatu?
Články a zajímavosti

Zbystřete, pokud i vaše firma spadá mezi subjekty s povinností vykazování Intrastatu. Od Nového roku totiž platí nařízení vlády s řadou legislativních změn. Týkají se samotného procesu vykazování, ale i kódů a terminologie. Přečtěte si o nich, aby vás nic nezaskočilo.

Zbystřete, pokud i vaše firma spadá mezi subjekty s povinností vykazování Intrastatu. Od Nového roku totiž platí nařízení vlády s řadou legislativních změn. Týkají se samotného procesu vykazování, ale i kódů a terminologie. Přečtěte si o nich, aby vás nic nezaskočilo.

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. zohledňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o podnikových statistikách a oblasti zahraničního obchodu. Zřejmě nejjednodušší úpravu představuje změna užívané terminologie. Místo termínů „odeslání/přijetí“ se nově používá poněkud krkolomné „vývoz/dovoz do/z jiného členského státu Evropské unie“. Ostatní významné změny vám představíme v jednotlivých kapitolách.

Zjednodušené vykazování

Důležitou a pro mnohé vítanou novinkou je možnost zjednodušeného vykazování. V praxi to znamená, že zpravodajské jednotky mohou – po splnění určitých podmínek – odeslat pouze jedno hlášení ročně, a to bez uvádění podrobných údajů. Ve výkazu Intrastatu se tedy v tomto případě vyplní pouze typ věty ZH, směr pohybu zboží a referenční období. Abyste splnili podmínku pro toto zjednodušené vykazování, tak:

  • musíte dosáhnout prahu vykazování 12 milionů Kč,
  • a zároveň nesmíte překročit práh 20 milionů Kč pro vývoz/dovoz do/z jiného členského státu Evropské unie (s tím, že pro každý směr se vykazování posuzuje odděleně),
  • a zároveň nesmíte obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

Přitom platí, že základní prahy pro vykazování v Intrastatu se novou právní úpravou nemění a zůstávají na 12 milionech Kč v obou směrech obchodu. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, nově vám tedy bude stačit namísto dvanácti výkazů za rok poslat pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr vykazování.

Rozšíření okruhu údajů

Další změna se týká údajů, které se budou vykazovat v souvislosti s vývozem zboží do jiného státu EU. Stávající seznam položek zůstává (tj. kombinovaná nomenklatura zboží, fakturovaná hodnota, vlastní hmotnost, země původu, povahy transakce ad.). Nově však budete muset zahrnout následující údaje:

  • země původu vyváženého zboží,
  • daňové identifikační číslo,
  • popř. obdobné číslo přidělené pro účely DPH partnerskému subjektu ve státě EU, do kterého budete zboží vyvážet (pokud ani jedno číslo není známé, vyjádří se kódem QV123).

Tato změna představuje navýšení administrativních úkonů. Dobrou zprávou ale je, že se navýší limit malých zásilek (tj. těch, které můžete zjednodušeně vykazovat): ze současných 200 € na dvojnásobných 400 €.

Nové kódy povahy transakce

V kódech povahy transakce dochází k celé řadě významných změn. Podrobné informace naleznete v článku ČSÚ. Pro snazší orientaci v nových kódech povahy transakce doporučujeme využít také Převodník kódů povahy transakce.

Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek

Vykazování údajů o množství zboží vám naštěstí nové nařízení usnadní. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek budete nově provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti. Do výkazu pro množství zboží v doplňkové měrné jednotce menší než číslo 1 uvedete s přesností na tři desetinná místa. Údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 do výkazu uvedete matematicky zaokrouhleně na celá čísla. Vlastní zaokrouhlení však po vašem souhlasu provede i samotná aplikace pro vykazování Intrastatu.

Stoprocentní dobropis

Pokud budete vystavovat dobropis, kterým budete vracet kupujícímu celou částku za uhrazené zboží, původně uvedenou hodnotu zboží před poskytnutím dobropisu snižte o jeho hodnotu. Také můžete daný řádek Intrastatu smazat. Opravy však nevykazujte v případech, kdy se celá zásilka zboží, nebo i jen její část, vrací zpět. Toto platí bez ohledu na to, jestli dobropis vystavujete na celou zásilku zboží, nebo pouze na určitou část.

Tip: Máte povinnost podávat v Intrastatu hlášení na výstupních dokladech? Doporučujeme vám tyto doklady vystavovat od 1. 1. 2022 už v nové legislativní verzi. Musíte totiž vykazovat zemi původu, která je dostupná na relevantních dokumentech (vydané faktury, dobropisy, příjemky atp.). Takto si ušetříte případné doplňování dalších údajů.

100% splnění legislativních požadavků

Správné vyplnění všech náležitostí v systému Intrastat nemusí být snadnou záležitostí. Průběžné sledování všech vládních nařízení, novel a stoprocentní vyhovění nové legislativě je bezpochyby ještě náročnější. V Algotechu to víme a průběžně za vás sledujeme všechny zákonné úpravy, které mají dopad na vaše firemní IT systémy. Abyste měli jistotu, že budete podnikat vždy v souladu s aktuální platnou legislativou, kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.