Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Digitalizace a automatizace rutinních činností

23. 11. 2021
Digitalizace a automatizace ve firmách je aktuálním tématem již několik let, jelikož přináší podnikům mnoho výhod. Pandemická krize tyto úvahy prohloubila právě díky častým absencím zaměstnanců. Dalším důvodem je také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a nárůst personálních nákladů společně s poklesem produktivity práce. Analýza českého průmyslu 3/2021 ukázala v této oblasti zajímavá data, pojďme se na ně tedy společně podívat zblízka.
Digitalizace a automatizace rutinních činností

Digitalizace a automatizace ve firmách je aktuálním tématem již několik let, jelikož přináší podnikům mnoho výhod. Pandemická krize tyto úvahy prohloubila právě díky častým absencím zaměstnanců. Dalším důvodem je také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a nárůst personálních nákladů společně s poklesem produktivity práce. Analýza českého průmyslu 3/2021 ukázala v této oblasti zajímavá data, pojďme se na ně tedy společně podívat zblízka.

Jaký objem práce je rutinní a opakovaný?

Podniky jsou dnes zahlceny řadou často se opakujících, rutinních činností a procesů. Často k tomu spotřebovávají nákladné lidské zdroje, zaměstnancům pak nezbývá čas na koncepční a kreativní práci s vyšší přidanou hodnotou. Výsledkem je snižující se produktivita a zpravidla i motivace zaměstnance.

Předmětem diskuze v rámci Analýzy českého průmyslu 3/2021 tedy mimo jiné bylo, které z těchto pracovních aktivit mají rutinní a opakovaný charakter, a které z nich (výrobní i administrativní) mají potenciál být digitalizovány a automatizovány za pomoci podnikových IT systémů. Odpovědi se přirozeně lišily dle toho, jaký má daný podnik typ produktů a jaké jsou jejich výrobní postupy.

O digitalizaci uvažují nejen velké podniky

Stále mnohem větší počet malých a středních firem o malosériové, či dokonce kusové výrobě vidí digitalizaci jako efektivní prostředek ke zlepšení svého celkového fungování. Nepovažují tedy automatizaci za monstrózní a drahou, vhodnou pouze pro velkosériové dodávky, ale přemýšlí o tom, v jakých oblastech jim může prospět, a v jakých se to zatím ještě nevyplatí.

Jaká je aktuální míra činností v českých výrobních průmyslových firmách, které lze nahradit technologiemi?

Jde-li o výrobu, po vyhodnocení odpovědí ředitelů, je to jedna čtvrtina, tedy 24 %. Co se týká administrativních úkonů je tento poměr vyšší – podle výsledků lze digitalizovat třetinu (36 %) kancelářských procesů. To bylo změřeno hodinovým fondem pracovní doby v poměru k celkovému fondu ve výrobě/administrativě měsíčně. 62 % firem plánuje tyto činnosti v horizontu 3 až 5 let technologiemi za účelem automatizace nahradit úplně a 35 % částečně.

Možný dopad na pracovní místa je zřejmý – záleží na tom, do jaké míry tento digitalizační potenciál firmy využijí. Z toho následně vyplyne, jakou část míst bude potřeba zrušit, jakou část nahradit či přeškolit a kolik nových zaměstnanců bude muset firma přijmout. Vzhledem k aktuální situaci na pracovním trhu to pro firmy nebude snadný úkol.

Jaká je motivace firem k digitalizaci?

Dotazovaní představitelé podniků si od digitalizace slibují především zvýšení produktivity práce, lepší konkurenceschopnost, nižší závislost na pracovní síle, které je na českém trhu nedostatek. Většina firem předpokládá, že její nedostatek bude trvat nadále. Velký význam přikládají firmy také snížení chybovosti. Další motivací je snížení závislosti na specifických kvalifikacích dělníků, a také zajištění plynulosti dodávek pro zákazníky. V další řadě je to úspora nákladů.

A co firmám brání v digitalizaci určitých procesů, které jsou k tomu vhodné? Hlavním důvodem jsou zpravidla finance – buď se to doposud finančně nevyplatí, což je samozřejmě velmi relevantní důvod, nebo aktuálně firmy nedisponují dostatkem financí. Pozitivním faktem ovšem je, že firmy se o nové technologie zajímají. Neznalost technologických možností tedy respondenti nevyhodnotili jako největší překážku a mají zájem dozvědět se toho o nových možnostech co nejvíc.

FB in
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2022 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - cookies