Co je multicloud a co vám může přinést?

Co je multicloud a co vám může přinést?
Články a zajímavosti

Masivní přesun firemních dat do cloudu není ani tak současným trendem jako spíše běžnou záležitostí, nad kterou se už nikdo nepozastavuje.  Cloudové služby a z nich plynoucí výhody už ve většině tuzemských podniků nadobro „zakořenily“, ale doba postupuje neúprosně mílovými kroky vpřed – po nástupu „cloudifikace“ se blíží se vlna multicloudu. Přečtěte si, o co jde a co může multicloud přinést vašemu podnikání.

Začněme popořádku – tedy od samotného cloudu jako takového. Jde o model, kdy uživatelé přistupují ke vzdáleným počítačům – serverům – pomocí internetu. Podle toho kým, komu a jak je cloud poskytován, jej můžeme rozdělit na:

  • Veřejný cloud – poskytuje jej veřejný dodavatel a zpravidla slouží většímu počtu klientů najednou. Jde o nejlevnější a nejrozšířenější typ.
  • Privátní cloud – poskytuje jej zpravidla veřejný poskytovatel (může jít i o využívání vlastního hardwaru), ovšem veškeré prostředky slouží pouze jedinému zákazníkovi. Takovýto cloud je bezpečnější, ale významně dražší a méně flexibilní než cloud veřejný.
  • Hybridní cloud – je jakousi cloudovou „chytrou horákyní“, kombinuje totiž výhody předchozích dvou typů, tedy zachování kontroly firemních dat a flexibility.

→ Tip: Přečtěte si více o rozdělení typů cloudových služeb.

Za hybridní cloud je někdy chybně zaměňovaný právě multicloud, který si podrobněji popíšeme v následující kapitole.

 

Multicloud není (vždycky) hybridní cloud

Multicloud znamená agregaci více cloudů jedním zákazníkem („tenantem“). Některé definice uvádějí, že jde pouze o veřejné cloudy. Jiné připouští, že lze do multicloudu agregovat nejrůznější typy od veřejných a privátních až po exotické edge a suverénní cloudy.

Každopádně platí, že společnost, která používá multicloudové nasazení, zahrnuje vícero cloudů od více než jednoho poskytovatele cloudových služeb. Namísto toho, aby firma používala jednoho dodavatele pro cloud infrastrukturu, hosting, úložiště a nejrůznější aplikace, v konfiguraci s více cloudy jich používá několik.

Multicloud může být také hybridním cloudem a hybridní cloud může být také multicloudem. Nicméně tato označení představují dva odlišné modely. Hybridní cloud, jak už jsme naznačili výše, znamená použití dvou nebo více odlišných typů infrastruktury: kombinuje privátní cloud, místní datové centrum nebo obojí s alespoň jedním veřejným cloudem. Oproti tomu multicloud označuje nasazení několika různých (veřejných) cloudů, které nemusí nutně zahrnovat privátní cloud, i když může.

 

Výhody (i nevýhody) multicloudu

Nasazení multicloudového řešení přináší řadu výhod:

  • Spolehlivost – využitím multicloudu diverzifikujete rizika ohrožení citlivých firemních dat nebo nedostupnosti cloudových služeb: pokud dojde k výpadku jednoho cloudu, některé funkce budou stále dostupné z ostatních nasazených cloudů. Kromě toho můžete jeden veřejný cloud použít jako zálohu jiného cloudu.
  • Nezávislost – systémy a úložiště jsou rozloženy mezi více dodavatelů, takže je pro vás snazší přejít od některého z těchto poskytovatelů cloudových služeb, většina infrastruktury totiž během migrace stále zůstává na svém místě.
  • Úspora – pokud se smluvně nezavážete používat jediného poskytovatele cloudových služeb pro všechny své potřeby, můžete si vybírat jednotlivé služby od různých dodavatelů, a tím optimalizovat cenu těchto dílčích cloudů.

Mezi určité nevýhody multicloudu potom patří složitost správy, potenciálně vyšší latence (odezva systémů v závislosti na jejich integraci) a složitější vyvažování výkonu. Přesto platí, že podniky, které plně těží z konkurenční výhody plynoucí z využití různých cloudů, zaznamenávají přínosy ve vyšší kvalitě zákaznické péče, přesnější predikci hospodářských výsledků i v zefektivnění chodu společnosti. Za předpokladu, že mají kontrolu nad tím, kde se jejich firemní data nacházejí. Podle globální studie společnosti VMware se 86 % uživatelů multicloudu shodlo, že jeho výhody převažují nad výše uvedenými problémy:

  • 46 % respondentů studie uvádí, že multicloud má pozitivní dopad na růst výnosů
  • 46 % dotazovaných se domnívá, že má multicloud pozitivní dopad na ziskovost
  • 4 % respondentů věří, že multicloud nehraje z obchodního hlediska významnou roli

 

Virtualizace a multicloud

Společnost VMware rozšiřuje a optimalizuje možnosti Kubernetes i pro správu více cloudů a clusterů – tedy pro multicloud.

→ Tip: Přečtěte si více o Kubernetes a výhodách kontejnerizace.

S přechodem na multicloud vzrůstá i komplikovanost provozu IT, jak jsme naznačili výše. Služby VMware pro virtualizaci poskytují jednotný a zjednodušený způsob tvorby, provozu, přístupu a lepšího zabezpečení jakékoli aplikace v jakémkoli cloudu i z jakéhokoli zařízení. Zahrnují aplikační platformu, cloudovou správu, cloudovou a edge infrastrukturu, sítě, pokročilé zabezpečení a aplikační prostředí dostupné kdekoli. VMware dlouhodobě usiluje o pomoc s volbou optimálního cloudu pro každou aplikaci. Konečným cílem je multicloudové prostředí, které firmám umožňuje urychlit digitální inovace.

Pokud vás multicloud láká, ale obáváte se složité správy a problematického vyvažování výkonu, obraťte se na nás. V rámci bezplatné konzultace vám pomůžeme najít optimální řešení.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.