Jak vybrat webhosting – jaký webhosting je pro vás ten nejlepší

Jak vybrat webhosting – jaký webhosting je pro vás ten nejlepší
Články a zajímavosti

Kdyby byl Hamlet naším současníkem, pravděpodobně by prohlásil: „Být online, či nebýt – to je otázka.“ V dnešní digitální éře je webová přítomnost pro firmy i podnikající jednotlivce zkrátka naprostou nezbytností. Abychom ale mohli vytvořit web či provozovat jiné online služby či aplikace, musíme začít od Adama, totiž pochopit problematiku webhostingu. A právě jeho základy vás provede následující průvodce.

Co vlastně webhosting je? Webhosting je služba, která umožňuje uložit webové stránky, soubory a další online obsah na počítačové servery, které jsou neustále připojené k internetu. Tyto servery slouží k poskytování online služeb návštěvníkům, kteří se připojí přes své prohlížeče. V podstatě jde o „pronájem místa“ na internetu, kde můžete umístit a zpřístupnit uživatelům svůj online obsah.

 

Proč NEpoužít vlastní server on premise?

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Proč byste ale nemohli použít vlastní server? Samozřejmě můžete, ale nevyplatí se vám to z mnoha důvodů:

 • Vysoké pořizovací náklady – pokud chcete provozovat „plnotučný web“ (tj. ne microsites nebo jednoduché menší stránky), budete potřebovat adekvátně hardwarově dimenzovaný server, software, a k tomu zajištění dostatečné infrastruktury (klimatizovaná zabezpečená místnost, ideálně redundantní konektivita, redundantní napájení, záložní napájení, kvalitní hardwarový firewall atd.). Součet nákladů všech těchto položek představuje velmi vysokou vstupní investici.
 • Vysoké provozní náklady – 24/7 pracující server včetně příslušenství zmíněné v předchozím bodě je docela velký „žrout“ elektrické energie, k tomu připočtěte další náklady na servis, údržbu a odborný personál.
 • Nedostatečné zabezpečení – pravděpodobně nebudete platit svůj personál za 24/7 monitoring hardwaru a softwaru, ani nezabezpečíte svoji serverovnu po softwarové ani fyzické stránce stejně jako komerční poskytovatelé webhostingu s perfektně zajištěným datovým centrem.

→ Tip: Přečtěte si více o fyzickém zabezpečení datových center.

Pokud bychom měli najít společného jmenovatele výše uvedených problémů, je to samozřejmě ekonomická smysluplnost. Jinými slovy – pokud nejste obří technologický korporát, nedává provoz online služeb na vlastním serveru ve vlastní serverovně ekonomický ani bezpečnostní smysl. Proto využíváme webhosting.

 

Úvod do webhostingu

Při zřizování webhostingu je důležité pečlivě plánovat a správně definovat požadavky služby, vybrat vhodného poskytovatele, registrovat doménu u správce (resp. registrátora) domén a zvolit správný typ serveru. Ke všemu uvedenému se postupně dostaneme dále v textu.

Výběr poskytovatele webhostingu

Nejlevnější webhosting skutečně neznamená kvalitní webhosting. Při výběru poskytovatele byste kromě ceny měli zvážit i další parametry:

 • Dostupnost – poskytovatel kvalitního webhostingu by měl garantovat alespoň 99% dostupnost služeb a o případných odstávkách by vás měl informovat s dostatečným časovým předstihem.
 • Traffic – datová propustnost je velmi důležitý parametr, který indikuje, kolik uživatelů se může v jednom okamžiku připojit na váš web a má i vliv na to, jak rychle se bude uživatelům vaše stránka zobrazovat. A rychlost zobrazování má zase přímý vliv na návštěvnost webu (až 70 % uživatelů opustí váš web, pokud se požadovaná stránka nenačte do 2 sekund).
 • Zabezpečení – o fyzickém zabezpečení jsme psali v předchozí kapitole, kybernetická bezpečnost je ale mnohdy opomíjenou „komponentou“ výběru poskytovatele webhostingu (i přesto, že počet hackerských útoků každý rok roste o stovky procent). Napoví zajištění antivirové a antispamové ochrany ze strany poskytovatele, umožnění provozování domény na HTTPS protokolu, certifikace ISO, ale i třeba zálohování dat provozovatelem webhostingu (např. v Algotechu denně zálohujeme data na třech fyzicky nezávislých lokalitách).

→ Tip: Přečtěte si našeho průvodce kybernetickou bezpečností od A do Z.

 • Zákaznická podpora – provozovatel kvalitního webhostingu by měl poskytovat podporu 24/7/365, a to ideálně vícekanálovou (tj. podporu můžete kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů – e-mail, telefon, chat atd.).
 • Služby a software – poskytovatelé by měli u webhostingu nabízet skriptovací technologie PHP, ASP, ASP.NET, JSP aj., z databází především MySQL, PostgreSQL a MS SQL. Součástí webhostingu by měly být dále e-mailové schránky s antispamovými i antivirovými filtry a podpora e-mailových protokolů POP3 a SMTP. Pokud chcete tvořit web sami, hledejte poskytovatele webhostingu, který nabízí i redakční systém (typicky WordPress). 

Doména a webhosting

Zaregistrování domény je klíčovým krokem při zřizování webhostingu. Co je doména? Jde o jakýsi slovní analog číselné IP adresy, která se používá k identifikaci jednotlivých počítačů v síti. Na co byste se měli zaměřit?

 • Název domény – pokud si vaši doménu zákazníci zapamatují, snadno vás na internetu najdou – dobrý a snadno zapamatovatelný název je jednoduchý a krátký. Pochopitelně by měl odpovídat povaze vašeho webu nebo podnikání. Je také vhodné vybrat doménu s příslušnou koncovkou (tzv. doménou prvního řádu), která nejlépe odpovídá vašemu regionu nebo zaměření (např. .com, .cz, .org, .net). Doména prvního řádu .com je nejznámější a obecně používaná pro mezinárodní projekty, zatímco .cz je specifická pro Českou republiku.
 • Kontrola dostupnosti domény a registrace prostřednictvím správce domén – před registrací je důležité zkontrolovat dostupnost vybrané domény (např. na domeny.cz), abyste zajistili, že není již obsazená jiným uživatelem. Registrace probíhá prostřednictvím vybraného registrátora, který vám umožní vybrat doménu, provést platbu a zaregistrovat ji na váš název. Stejně jako u výběru poskytovatele webhostingu nevybírejte pouze podle ceny, ale i dalších parametrů.
 • Prodloužení a správa domény – po úspěšné registraci domény byste měli sledovat datum vypršení registrace a včas provést její prodloužení. Mnoho registrátorů nabízí možnosti automatického prodloužení domény. Správa domény zahrnuje také správu kontaktních údajů, přesměrování domény na správný server, nastavení DNS záznamů atd.

Definování požadavků na webhosting

Plánování požadavků je důležitým krokem před samotným zřízením webhostingu. Správné plánování požadavků na webhosting je klíčové pro zajištění dostatečných zdrojů pro váš web a minimalizaci možných problémů s výkonem a dostupností. Požadavky se liší v závislosti na charakteru vašeho projektu.

 • Odhad potřebného prostoru na disku – zhodnoťte, kolik místa na disku budete potřebovat pro uložení souborů vašeho webu, a to včetně statických stránek, obrázků, videí a dalšího obsahu. Zvažte také budoucí růst a rozšíření vašeho webu.
 • Určení požadavků na traffic: jak jsme uvedli výše, traffic ovlivňuje rychlost a dostupnost vašeho webu pro návštěvníky. Je důležité odhadnout, kolik návštěvníků očekáváte a jaký datový provoz vygenerují. Na základě toho vyberte hostingový plán s dostatečnou šířkou datového pásma.
 • Zohlednění počtu a velikostí databází – pokud plánujete provozovat webové aplikace nebo dynamické stránky s obsahem generovaným z databází, zvažte jejich počet a velikost databází. Databáze mohou obsahovat uživatelské účty, obsah, transakce atd.
 • Další specifické požadavky – každý web může mít specifické požadavky, například podporu určitého programovacího jazyka, operačního systému serveru, platformy nebo technologie. Zvažte tyto požadavky při výběru vhodného serverového prostředí.

 

Výběr správného typu serveru

Definovali jste požadavky, zaregistrovali doménu a zvolili poskytovatele webhostingu. Zbývá poslední krok, a sice zvolení typu hostingu, resp. typu serveru.

Sdílené servery

Základní typ webhostingu (a také nejrozšířenější a nejoblíbenější) vhodný pro malé projekty (nepočítáte s více než s tisícem návštěvníků denně). Svůj web totiž provozujete i s dalšími uživateli na stejném serveru. Tím pádem všechny tyto weby sdílí stejné systémové prostředky, jako je RAM, CPU a diskové úložiště. O náklady na provoz se tak dělíte s mnoha dalšími uživateli – výhodou sdíleného webhostingu je tak především cenová dostupnost.

Jaké má sdílený webhosting nevýhody? Ostatní uživatelé mohou server příliš zatěžovat, např. provozováním nepřiměřeně náročné aplikace – tím omezí všechny ostatní uživatele, kteří (jak jsme uvedli výše) sdílí stejné systémové prostředky serveru. V rámci sdíleného webhostingu navíc není možné žádné individuální nastavení (je zřizovaný pro všechny uživatele).

Managed server

Managed servery jsou takovým opakem sdíleného webhostingu, jde o nákladné „luxusní“ řešení, nicméně managed server patří jen a pouze vám samotným. Navíc poskytovatel managed serveru zajišťuje kompletní servis – stará se o chod, údržbu, zálohování dat, správu databáze apod. Na managed serveru můžete přidávat libovolný počet domén, zakládat e-maily, databáze nebo přidávat SSL certifikáty. Ke všemu vám bude po ruce technická podpora poskytovatele a tým administrátorů.

Jak už jsme zmínili, nevýhodou managed serverů je vyšší cena. Výhod ale nabízí hned několik:

 • Nekompromisní výkon a flexibilita – celý server je jen a pouze váš, nikdo vás na něm nemůže omezovat. Veškeré parametry a nastavení můžete konfigurovat zcela podle vlastního uvážení.
 • Bezpečnost – nikdo vás nemůže ohrozit neadekvátním zatěžováním serveru nebo bezohledným užíváním aplikací.
 • Komfort – na váš managed server dohlíží tým administrátorů v režimu 24/7.
 • Neomezené množství domén – pokud máte více webových projektů, můžete v rámci jednoho účtu provozovat několik webhostingů a nemusíte separátně platit za provoz každé domény zvlášť (jako u sdíleného webhostingu).

Dedikované servery

S dedikovanými servery získáte výkon na míru vašim specifickým potřebám – 100 % fyzických zdrojů a celý výkon serveru je přiřazený pouze vám (včetně unikátní IP adresy). Jinými slovy si pronajímáte kompletní hardware a podobně jako u managed serverů se o něj starají odborníci poskytovatele a ručí za funkčnost a opravy dedikovaných serverů.

Na rozdíl od managed serverů si ale dedikovaný server spravujete sami pomocí vzdáleného přístupu, poskytovatel webhostingu vám pouze předá přístupy. Jedná se o něco cenově dostupnější řešení než managed servery, ale na druhou stranu vyžaduje vaši aktivní správu uložených dat.

Jelikož se jedná v zásadě o pronájem hardwaru, u poskytovatelů kvalitního webhostingu si můžete nechat vyrobit dedikovaný server přesně na míru a nechat jej osadit takovými komponenty, aby řešení splnilo všechna vaše očekávání.

Virtuální servery

Nejčastěji jde o tzv. virtuální privátní servery (VPS), tj. běží na virtualizovaném hardwaru provozovaném poskytovatelem webhostingu. VPS zpravidla běží na stejném fyzickém stroji jako virtuální server ostatních zákazníků a je v mnoha ohledech funkčně ekvivalentní se samostatnými fyzickými počítači. Nabízí soukromí samostatného fyzického stroje a může být nakonfigurovaný pro spouštění serverového software. Pokud se nerozhodnete pro managed VPS (kombinující managed servery s virtualizací), je jakákoliv konfigurace a provoz opět pouze na vás.

Výhodou VPS je ovšem jednoduchá kontejnerizace aplikací.

→ Tip: Zjistěte více o kontejnerizaci a automatizaci aplikací.

Další velkou výhodou je snadná škálovatelnost – kapacitu i výkon VPS tak máte plně pod kontrolou. Podle svých potřeb si nastavíte kapacitu úložiště, výkon procesoru i velikost operační paměti. Tyto parametry navíc můžete kdykoliv změnit. V takovém případě se jedná o tzv. dynamické VPS, které mohou být dokonce přesunuty do jiného hardwaru, zatímco jsou spuštěny (v některých případech automaticky v závislosti na zátěži). Tyto stroje se někdy označují také jako cloud servery, jde tedy o cloud webhosting.

Serverhousing

Jde o jakýsi kompromis on-premise a webhostingu. V tomto případě si nepronajímáte server, ale místo v datovém centru poskytovatele. Váš server je obvykle umístěný v racku, který se sdílí s ostatními zákazníky. Veškerá správa a provoz je v tomto případě samozřejmě jen na vás.

 

Už víte, jak vybrat webhosting?

Doufáme, že vám tento průvodce poskytl užitečné informace a tipy, které vám pomohou se pohybovat světem webhostingu s jistotou a úspěchem. A pokud jste se snad utopili v záplavě nicneříkajících pojmů a zkratek, jsme tu pro vás.

Zajistíme pro vás správu webhostingu včetně FTP serverů s nepřetržitým monitoringem a non-stop podporou. Web denně zálohujeme a chráníme před kyberútoky. Webhosting pro vás nastavíme na míru a připravíme pro vás prostředí na klíč. Výkon webhostingu navíc upravujeme a optimalizujeme podle aktuálního vytížení webu. Obraťte se na nás, náš specialista vám navrhne řešení, které bude odpovídat vašim potřebám – ať už se bude týkat jednoho nebo více webů.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.