Na těchto 8 věcí nezapomeňte při GDPR auditu

Na těchto 8 věcí nezapomeňte při GDPR auditu
Články a zajímavosti

Máte přehled o tom, jak se ve Vaší firmě nakládá s osobními údaji? Splňujete všechna kritéria GDPR? Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte jako firma povinnost předcházet únikům a zneužití citlivých dat o Evropanech. Právě úroveň zabezpečení ve Vaší společnosti zjistíte prostřednictvím GDPR auditu. Dnes se zaměříme na 8 oblastí, které v rámci auditu neopomenout.

 

Máte přehled o tom, jak se ve Vaší firmě nakládá s osobními údaji? Splňujete všechna kritéria GDPR? Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte jako firma povinnost předcházet únikům a zneužití citlivých dat o Evropanech. Právě úroveň zabezpečení ve Vaší společnosti zjistíte prostřednictvím GDPR auditu. Dnes se zaměříme na 8 oblastí, které v rámci auditu neopomenout.

 

1. Identifikujte oblasti, kde se zpracovávají osobní údaje

V této počáteční fázi byste měli shromáždit veškeré údaje o své firmě – předmětu a charakteru činnosti organizace, její struktuře, používaných informačních systémech a osobách, které jsou do zpracování osobních údajů zapojeny. Cílem je identifikovat oblasti, v rámci kterých jsou zpracovány osobní údaje. Zároveň je vhodné definovat, kdo bude mít na starost shromáždění potřebných informací a kdo bude zodpovídat za výstupy a celý průběh auditu.

Tip: Ověřte si, jestli nemusíte jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Posuďte současnou úroveň nakládání s daty

Vaši auditoři by měli posoudit vnitřní předpisy a další podklady týkající se zpracování osobních údajů. Cílem je předběžně posoudit rizika, která vyplývají z předmětu podnikání Vaší společnosti. Na základě těchto podkladů jsou specifikovány cíle auditu tak, aby byly prozkoumány klíčové procesy zpracování osobních údajů. Může se jednat o účetnictví, obchodní aktivity, personální činnost, kamerové systémy a další.

Výstupem je podrobný harmonogram činností, které se budou v rámci auditu posuzovat, včetně vymezení nástrojů, které se k tomu využijí.

 

3. Proveďte audit

V rámci samotného auditu jsou realizovány rozhovory se zaměstnanci, kteří mají ve firmě na starost zpracování osobních údajů – může se jednat o HR, marketing, IT, obchod a další. Dále jsou zanalyzovány procesy a dokumenty, které byly definované v předběžné fázi auditu. Součástí bývá také fyzická kontrola prostor, kde dochází ke zpracování osobních údajů.

Cílem je posoudit správnost zavedených postupů, dokumentace i rizika procesů zpracování osobních údajů.

 

4. Zpracujte podrobnou dokumentaci

Výsledky auditu jsou shrnuty do závěrečné zprávy. Kromě toho zahrnuje také cíle, rozsah a postup auditu. Takto zpracovaná dokumentace slouží jako podklad pro jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů a dalších orgánů.

 

5. Implementujte doporučení plynoucí z dokumentace

Cílem GDPR auditu není pouze konstatovat současný stav, ale především identifikovat oblasti, které vyžadují změnu. V rámci implementace byste tedy měli zavést vhodná technická a organizační opatření vycházející z doporučení závěrečné zprávy.

 

6. Připravte školení pro zaměstnance

Pokud jste na základě auditu provedli změny v interních procesech, je nutné zajistit školení pro zaměstnance, kde je informujete o jejich právech a povinnostech. Zároveň je vhodné, abyste zvyšovali u zaměstnanců povědomí o ochraně údajů. Můžete pro ně například zajistit e-learningový kurz, který je provede principy GDPR a naučí je aplikovat v praxi.

 

7. Monitorujte vývoj legislativy

Pozor. To, že jste jednou GDPR zavedli, ještě neznamená, že už máte napořád vystaráno. I nadále musíte sledovat vývoj legislativy, aby Vaše jednání bylo vždy v souladu s aktuálními pravidly GDRP. Právě tato oblast bývá častým cílem namátkových kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů a zároveň hraje roli při rozhodování o výši případných sankcí.

Tip: Podívejte se, jak je to se zpracováním osobních údajů s ohledem na současnou pandemii.

 

8. Včas detekujte možná rizika

Zavádíte ve firmě nově procesy? I ty je nutné podrobit analýze z pohledu ochrany osobních údajů. Sledujte všechny oblasti, které by do budoucna mohly představovat riziko. Průběžně pracujte na jejich řešení a hledejte způsoby, jak svůj systém zabezpečení vylepšit. Prevence je totiž základem pro udržení bezpečnosti.

Pokud si nejste v některé z oblastí GDPR jistí, obraťte se na odborníky, kteří Vám poskytnou poradenství a postarají se o analýzu i samotnou implementaci všech doporučení. Zároveň tím zamezíte i pokutám, kterých bylo od zavedení opatření požehnaně. Podívejte se na největší provinilce, kteří nedodrželi přísná pravidla GDPR.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.