Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Co čekat od IT podpory: Reaktivní a proaktivní monitoring

04. 05. 2021
Máte své IT systémy pod kontrolou? Běží všechny prvky Vaší infrastruktury tak, jak mají? Víte, jak se vyhnout kolapsu ve výrobě? Máte představu o tom, jak dlouhá je reakční doba při odstraňování závad? A zvládne vaše IT na všechny tyto otázky bez problémů odpovědět?
Co čekat od IT podpory: Reaktivní a proaktivní monitoring

Máte své IT systémy pod kontrolou? Běží všechny prvky vaší infrastruktury tak, jak mají? Víte, jak se vyhnout kolapsu ve výrobě? Máte představu o tom, jak dlouhá je reakční doba při odstraňování závad? A zvládne vaše IT na všechny tyto otázky bez problémů odpovědět?

 

Je váš IT monitoring reaktivní nebo proaktivní?

Reaktivní = přístup, při kterém se odpovědní pracovníci IT nesnaží cokoliv předvídat, ale pouze reagují na to, co se již stalo. Závadám se nijak nepředchází a v momentě jejich vzniku začíná hra o čas – čím delší výpadek bude, tím vyšší budou i způsobené škody.

 

Proaktivní = přístup, při kterém se odpovědní pracovníci IT snaží výpadkům a jiným mimořádným událostem předcházet nepřetržitým monitoringem a analýzou. S proaktivním monitoringem je spojována prevence a predikce.

 

Odstranění závad po vzniku poruchy představuje nejstarší a nejjednodušší strategii údržby

Ovšem ani s reaktivním IT monitoringem to není jen tak. Firmy by se měly postarat o to, že návrat k běžnému provozu nebude nijak zvlášť bolestný ani nákladný. Proto je nutné zavést:

 

  • pravidla a obranné mechanismy na nepředvídatelné události;
  • akční plány usnadňující identifikaci anomálií;
  • podrobné plány obnovy činností.

 

Tip: Minimalizujte rizika ztráty dat, která jsou důsledkem výpadku systému, a vše pečlivě zálohujte.

 

Zaujměte moderní přístup k monitoringu svých IT systémů

Výpadek nemusíte hasit až v momentě, kdy nastane. Můžete totiž výrazným způsobem minimalizovat pravděpodobnost, že k nějakému vůbec dojde. V rámci proaktivního monitoringu se předchází výpadkům systémů tím, že se monitorují všechny jeho prvky v režimu 24/7. Všechna kritická místa jsou díky tomu odhalena již v zárodku a bez odkladu odstraněna dříve, než stihnou napáchat škody.

 

Tip: Zjistěte, jak svou organizaci chránit na všech frontách.

 

Který typ IT monitoringu zvolit?

Vždy berte v potaz vnitřní a vnější prostředí organizace. Zároveň zvažte všechna rizika, kterým konkrétně vaše organizace čelí. Vyhodnoťte jejich případný dopad na obchodní činnost i náklady.

 

Vytěžte maximum kombinací obou přístupů

Proaktivní monitoring kombinuje nástroje, které mají výrazně vyšší efekt na eliminaci rizik. Jedná se o komplexní přístup, protože firmy nehasí vzniklé požáry, ale zavádějí takové systémové přístupy, pomocí kterých rizikům předcházejí. Významný je také pozitivní dopad na zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců při práci s citlivými daty.

 

Vedle toho reaktivní monitoring snižuje negativní dopad již vzniklých výpadků. Zároveň urychluje a usnadňuje návrat do běžného provozního stavu, což snižuje finanční ztráty.

 

Je na čase přesunout své IT od čistě reaktivního či proaktivního k proaktivně–reaktivnímu, protože jedině tak:

 

  • budete mít absolutní kontrolu,
  • zajistíte bezporuchový a bezproblémový chod,
  • předejdete výpadkům,
  • budete přesně vědět, co je nutné udělat v případě anomálií,
  • veškeré závady odstraníte nepřetržitě,
  • neprodleně se vrátíte do normálního provozu.

 

Máte už své oddělení IT podpory?

Vybudovat oddělení IT podpory, které by soustředilo svou pozornost nejen na minimalizaci dopadu kolapsů, ale především na jejich předcházení, je zdlouhavé a drahé. Proto firmám mnohdy nezbývá nic jiného než od tohoto modelu upustit. Dobrou zprávou je, že i takovou službu, jakou je monitoring, můžete bez problémů outsourcovat.

 

Outsourcujte reaktivní i proaktivní monitoring na náš ServiceDesk

V Algotechu zajistíme nepřetržitou podporu pro vaše podnikání. Nečekáme, až se něco pokazí a vaše technologie udržujeme v neustálém chodu. V režimu reaktivního monitoringu pečlivě evidujeme všechny případné výpadky, vyhodnocujeme je a dohlížíme na včasné vyřešení.

 

Zajímá vás, co dalšího můžeme vaší společnosti nabídnout? Ozvěte se nám. Online konzultaci zvládneme již do 24 hodin od vyplnění poptávkového formuláře.

FB in
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2022 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - cookies