Telefon
non-stop podpora
Facebook Youtube LinkedIN

Robotizace v Česku – 6 věcí, na které je třeba se připravit

07. 10. 2021
Téma robotů a umělé inteligence v poslední době rezonuje ve společnosti po celém světě. Tlak na automatizaci roste již několik let a události uplynulého roku ho ještě znásobily. Roboti totiž pracují neustále, bez ohledu na pandemii a také bez ohledu na obtížnost, jednotvárnost či nebezpečnost dané práce. Co nás čeká v nejbližší budoucnosti a na co se musíme připravit?
Robotizace v Česku – 6 věcí, na které je třeba se připravit

1. Robotizace bude nadále na vzestupu

Robotizaci můžeme chápat jako automatickou technologickou či manipulační činnost s využitím strojů, vykonávanou podle předem stanoveného postupu. První roboti se začaly používat v továrnách velkých výrobců již v 60. letech. V dnešní době se využití inteligentních programovatelných robotů rozšířilo do většiny oblastí lidského fungování. Těžké stroje v montážních halách jsou jednou stranou mince, tou druhou, možná ještě důležitější, jsou nástroje automatizace v informačních technologiích. Typickým příkladem je umělá inteligence v call-centrech, která dnes nahrazuje lidský faktur na mnoha pozicích.

2. Počet robotů v Česku strmě roste

V celkovém počtu robotů patří Česká republika k evropskému průměru, zavádění robotizace je však u nás nadprůměrně rychlé. Podle statistik dnes v Česku funguje třikrát více robotů než v roce 2010, Mezinárodní robotická federace řadí Česko na 15. příčku v žebříčku států s nejvyšším nárůstem počtu robotů. V současnosti se v Česku nachází zhruba 3–4 % evropských robotů, což je dvakrát víc, než by odpovídalo velikosti české ekonomiky. 

Většina „českých“ robotů se uplatňuje v oblasti zpracovatelského průmyslu – podle dat ČSÚ v roce 2020 používalo průmyslové roboty neboli manipulátory již více než 60 % velkých podniků v tomto odvětví, nejčastěji v metalurgickém a automobilovém průmyslu. Na trhu se začínají objevovat také roboti servisní, kteří mohou asistovat lidem nebo úkony provádět samostatně a zvládnou i jednodušší formy rozhodování. Uplatnění nacházejí kromě metalurgie zejména v chemickém průmyslu a úklidových činnostech.

3. Robotizace nám přinese četné výhody

Roboti dokáží vykonávat celou řadu činností a ve srovnání s lidmi to dělají efektivněji. Jaký přínos má tato skutečnost pro lidi? Znamená možnost opustit těžkou či nebezpečnou práci a věnovat se činnostem, v nichž lze lépe uplatnit kreativní potenciál mozku. Ten zatím stroje nahradit nedokáží.  

Robotům naopak nevadí rutina a monotónní práce, mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nemohou onemocnět ani utéct ke konkurenci. Kromě vyšší produktivity zajišťují i větší přesnost a nižší chybovost vykonávaných operací. V případě automatizace procesů fungují programovatelní roboti rychle, efektivně a naprosto spolehlivě. Právě toto jsou nejčastější důvody, které motivují firmy k investicím do robotizace. 

4. Pracovní místa s nástupem robotizace nezaniknou

Prozatím se zdá, že obavy z masivního rušení pracovních míst a zvýšené nezaměstnanosti jsou liché. Na trhu práce zcela jistě dojde k transformaci, ne však ke kolapsu. Můžeme očekávat, že roboti budou přebírat především činnosti, které lidé vykonávat nechtějí – třeba proto, že jde o činnosti namáhavé, nudné nebo nebezpečné. Podle studie Oxford Economics roboti do konce roku 2030 převezmou dvacet milionů pracovních pozic ve výrobě. Byla by však chyba chápat tyto předpovědi jako ryze negativní. Zapojení robotů uvolní lidskou pracovní sílu pro kreativnější činnosti, v níž stroje lidský mozek nahradit nedokáží. 

5. Robotizace ovládne různá odvětví

Zajímá vás, ve kterých oborech se budeme s roboty setkávat častěji než jinde? V první řadě ve výrobě. Továrny a výrobní linky benefitují zejména z nižší chybovosti a větší přesnosti robotů, jejich rychlosti a bezpečnosti. Ozbrojené složky upotřebí roboty při řešení nebezpečných situací, například při odhalování a likvidaci výbušnin. V zemědělství zastanou roboti výsadbu, zalévání, hnojení i transport. Ve zdravotnictví začínají zastupovat lékaře na operačních sálech i laboranty ve výrobnách léčiv. A v neposlední řadě je tu doprava, jejíž autonomní formy jsou předmětem masivního testování. 

6. Automatizace procesů pomůže i vaší firmě

V případě středně velkých podniků se robotizace uplatňuje zejména v podobě chytrých call center, kde k řadě kroků není zapotřebí lidský mozek. Mimořádně velkým přínosem je automatizace procesů prostřednictvím CRM a ERP systémů

Náš tým zkušených odborníků posoudí připravenost vaší firmy na robotizaci a doporučí míru automatizace procesů. Obraťte se na nás a nezůstávejte pozadu za konkurencí.

 

FB in
Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci?
Napište nám! Kontaktujeme vás obratem. Konzultaci zvládneme rychle a efektivně.
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
Algotech ve dvou minutách - video
Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2022 - Algotech a.s. - all rights reserved - Zpracování osobních údajů - všeobecné obchodní podmínky - cookies