Nahradí AI člověka? Pouze 21 % firem se připravuje na výzvy a příležitosti nové éry umělé inteligence

Nahradí AI člověka? Pouze 21 % firem se připravuje na výzvy a příležitosti nové éry umělé inteligence
Články a zajímavosti

Od té chvíle, kdy se online nástroje umělé inteligence jako ChatGPT, Midjourney nebo Copilot staly snadno dostupnými, začala nová éra tohoto odvětví. Uživatelé mohou vytvářet obsah, obrázky, prezentace, a dokonce i webové stránky pomocí jednoduchých promptů. Ale může umělá inteligence zcela nahradit člověka? V tomto článku se podíváme na AI blíže a prozkoumáme její omezení a možnosti.

Co je to umělá inteligence? 

Jaká je definice umělé inteligence (AI)? Jedná se o schopnost počítače vykonávat určité úkoly, které vyžadují lidskou inteligenci, jako je učení, rozpoznávání vzorů a rozhodování. AI se aplikuje v různých oblastech, například:  

  • zdravotnictví pro zlepšení diagnóz,  
  • maloobchodu pro personalizaci zákaznické zkušenosti,  
  • výroby pro zvýšení efektivity a bezpečnosti  
  • a financí pro detekci podvodů a řízení rizik.  

Historie AI sahá do 50. let 20. století, kdy byl termín poprvé použitý během workshopu na Dartmouth College, a od té doby prošla řadou vývojových etap​. Dle Free Code Camp tehdy vycházel výzkum AI z předpokladu, že inteligenci je možné napodobit prostřednictvím mechanické manipulace se symboly a vývojem algoritmů schopných vykonávat úkoly, které vyžadovaly lidské myšlení, jako je například řešení problémů a zpracování přirozeného jazyka.  

Příkladem takových systémů byl General Problem Solver (GPS), systém navržený pro řešení obecných problémů, a ELIZA, program simulující konverzaci s psychoanalytikem, který patří mezi první pokusy o zpracování přirozeného jazyka. 

Z retrospektivního pohledu lze říci, že umělá inteligence v 50. letech symbolizovala naději a ambice vědecké komunity vytvořit stroje schopné emulovat lidské kognitivní schopnosti, ačkoli tehdejší technologie a pochopení byly ještě daleko od realizace těchto vizí. 

Umělá inteligence nenahradí člověka, člověk s AI nahradí člověka, který AI nepoužívá. To jste možná už slyšeli. Je to nejčastěji používaná odpověď na otázku „Převezme AI lidská pracovní místa?“. A i když je to v technickém smyslu odpověď pravdivá, je také vyhýbavá a zavádějící. Protože naznačuje, že se dá ve stručnosti říct „Ne, nenahradí“. A to už pravda není. Proč? Protože člověk s AI může nahradit více než jednoho člověka, který AI nepoužívá.  

To byl jeden z cílů tohoto nástroje od samého začátku – zefektivňovat. A to se mu daří. AI již pomáhá lidem zkracovat čas u různých úkolů z několika hodin na několik minut. Což znamená, že podniky mohou dělat stejnou práci s méně lidmi. AI tedy lidi nahradit může a některé také nahradí. Ale není třeba panikařit. Alespoň zatím ne. Podniky mají alespoň tři možnosti, jak zachovat počet zaměstnanců. 

Tip: Možná by vás mohl zajímat náš článek Použití AI v call centrech zvýší spokojenost zákazníků o 61 %

1. Škálování: Maximalizujte výkon vašeho týmu s umělou inteligencí 

Jednou z hlavních výhod, které mohou firmy získat díky využívání umělé inteligence, je možnost zvýšit produktivitu. To znamená, že s vaším současným týmem můžete odvést více práce. Avšak tato příležitost je nejvýhodnější pro ty, kteří začnou s implementací AI co nejdříve. Firmy, které s využitím umělé inteligence váhají, se mohou dostat do nevýhody, protože na trhu již budou existovat konkurenti, kteří AI využívají. Proto je důležité začít co nejdříve. 

Generativní AI tedy významně ovlivňuje produktivitu a dynamiku pracovní síly, jak ukazuje několik studií: 

  • Bylo prokázané, že generativní AI výrazně zlepšuje produktivitu zaměstnanců. Například studie Nielson Norman Group zdůrazňuje 66% zlepšení výkonu uživatelů v případech, kdy byly v podnikání použity generativní AI nástroje jako ChatGPT. Konkrétně týmy zákaznické podpory využívající asistenci AI zažily téměř 14% nárůst produktivity, přičemž nejméně zkušení a méně kvalifikovaní pracovníci viděli 35% zlepšení. Toto zlepšení ukazuje, že AI může vylepšit kvalitu a efektivitu práce, obzvláště u složitých úkolů, nebo u pracovníků s menšími zkušenostmi. 
  • Na trhu práce se dle průzkumu McKinsey očekávají velké změny kvůli rozvoji umělé inteligence. Zatímco počet pracovních míst v oblastech zdravotnictví a techniky (STEM) by měl výrazně vzrůst, až o 23 % do roku 2030, pozice v administrativě, zákaznickém servisu a gastronomii pravděpodobně ubydou kvůli automatizaci. Tato změna ukazuje, jak důležité je, aby se lidé přizpůsobili novým požadavkům na trhu práce, což může zahrnovat přeškolení nebo rozšíření svých dovedností. 
  • Z odhadů Top AI Productivity Statistics se předpokládá, že do roku 2035 by mohla umělá inteligence (AI) zvýšit produktivitu práce až o 40 %, přičemž se očekává, že v zemích jako Švédsko, USA a Japonsko vzroste produktivita přibližně o 37 %, 35 % a 34 %. To ukazuje na velký potenciál AI změnit různé sektory a oblasti, což povede k dynamičtější a efektivnější světové ekonomice. Více se dočtete v článku Jak AI mění nejen IT, ale celý svět okolo nás

2. Kvalita: Role AI ve zlepšení kvality práce 

Další z možností, jak mohou společnosti využít umělou inteligenci, je zlepšení kvality. Použitím AI můžete zvýšit celkovou úroveň služeb, které poskytujete, pečlivě kontrolovat každý detail vašich výrobků nebo služeb, a to vše bez navýšení nákladů.  

Díky AI můžete také snížit počet chyb způsobených lidským faktorem. Umělá inteligence může převzít monotónní, opakující se nebo časově náročné úkoly, což vašim zaměstnancům umožní věnovat se zajímavější a smysluplnější práci. To povede k vyšší spokojenosti a lepšímu zaměření na jejich hlavní pracovní úkoly, což přispěje k vyšší kvalitě práce. 

Všeobecně lze říci, že integrace AI do pracovních procesů může zlepšit kvalitu práce tím, že umožní zaměstnancům věnovat více času detailní kontrole a kreativním aspektům práce.  

3. Inovace: Krok za krokem k nekonečným možnostem 

Poslední možností je překročit hranice a dělat věci, které byly bez AI nemyslitelné. Okamžitý překlad (přesnější a kontextově relevantní), texty a obrázky na míru každého požadavku, analýzy společenských trendů apod. Vývoj nových produktů a služeb s využitím umělé inteligence může vést ke konkurenční výhodě na trhu. Tady mohou společnosti využít svou kreativitu a řešitelské schopnosti k prozkoumání nových možností s AI. 

Výzva k přijetí AI je jasná. Nejde o to, zda bude AI zásadní pro obchodní procesy; zcela jistě bude. Společnosti, které se rozhodnou možnosti AI aplikovat, určí budoucnost svých odvětví a stanoví standard pro inovace v podniku, efektivitu a růst. Je čas jednat, přehodnotit strategie a integrovat AI jako klíčový prvek na cestě vaší společnosti. A co lidé, kteří byli AI nahrazení? Pokud to udělají dobře, trochu se AI přiučí a transformují svoje dovednosti do něčeho „malinko“ jiného. Ale o tom více někdy příště.  

Inovace v oblasti umělé inteligence se rychle vyvíjejí a mění tradiční přístupy k podnikání a výzkumu. Ze statistik vyplývá, že AI zvyšuje produktivitu a umožňuje vytváření nových produktů a služeb, což firmám přináší konkurenční výhodu. Zde je shrnutí několika klíčových poznatků: 

  • Podle průzkumu společnosti McKinsey pouze 21 % respondentů uvedlo, že jejich organizace zavedly zásady pro používání generativní AI, což poukazuje na nedostatečnou připravenost firem řešit potenciální rizika spojená s AI​​. Firmy, které AI efektivně využívají, ji implementují v mnoha oblastech svého podnikání, zejména ve vývoji produktů a služeb, a méně se zaměřují na snižování nákladů. Tyto „vyspělé“ organizace také do AI investují více než jiné​​. 
  • Pokud jde o produktivitu, použití generativní AI, jako je ChatGPT, může v krátkém čase přinést značný pokrok ve výzkumu a práci. Očekává se, že miliony pracovníků v různých profesích zažijí zvýšení produktivity​​. Generativní AI má široké uplatnění napříč různými pracovními pozicemi a činnostmi a může ovlivnit až 80 % pracovní síly v USA​​. 

Tyto poznatky ukazují na obrovský potenciál AI v podnikání a výzkumu a zdůrazňují důležitost adaptace na tuto rychle se vyvíjející technologii. 

Tip: Mohlo by vás zajímat – AI přichází aneb máte padáka?! 

Vznik nového oddělení zaměřeného na AI 

V Algotechu jsme vytvořili nové oddělení pro umělou inteligenci pod vedením Vojtěcha Černého, což je jasným důkazem, že k inovacím v oblasti AI přistupujeme svědomitě a se vší vážností. Tento strategický krok nejenže podtrhuje závazek společnosti k využívání nejnovějších technologií pro optimalizaci svých interních procesů, ale také slibuje rozšíření nabídky služeb zaměřených na umělou inteligenci pro zákazníky.  

Integrací AI do svých služeb a produktů nejen zvyšujeme kvalitu svých nabídek, ale také otevíráme dveře k nekonečným možnostem inovací, které mohou přinést revoluční změny v komunikaci s klienty, správě zákaznických vztahů a vývoji aplikací. 

Závěrem lze říci, že s novým oddělením AI a výraznou orientací na inovace nejenže potvrzujeme svou vedoucí roli v technologickém průmyslu, ale také ukazujeme svou připravenost řešit výzvy a využívat příležitosti, které přináší nová doba. Spolupráce člověka s umělou inteligencí se stává klíčovým prvkem strategie firmy, otevírá cestu k novým možnostem pro její rozvoj a poskytování služeb, které překonávají očekávání klientů a formují budoucnost odvětví.  

Vojtěch Černý a jeho tým mají před sebou vzrušující cestu plnou inovací, na které budou společně zkoumat a využívat potenciál AI pro dosažení dosud nevídaných možností v efektivitě, kvalitě a tvorbě hodnoty pro naše klienty. Chcete si sjednat konzultaci k využití AI pro vaši firmu zdarma? Napište na ai@algotech.cz a rádi se vám budeme věnovat. 

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.