Jak pomocí ICT rozšířit sklad o 20 % bez nutnosti výstavby

Jak pomocí ICT rozšířit sklad o 20 % bez nutnosti výstavby
Články a zajímavosti

Podíváme se na způsoby zvýšení efektivity i bezpečnosti ve výrobě a skladu pomocí prvků IoT, automatizace procesů a dalších technologií. Dozvíte se, jak snížit chyby v logistice i skladovém hospodářství a jak díky optimalizaci rozšířit skladovou plochu bez nutnosti jakékoliv výstavby.

Neustálý tlak na zvyšování bezpečnosti i efektivity práce a optimalizace nákladů – taková je realita současných výrobních a distribučních společností. I proto se společnosti musí začít více zaměřovat na zlepšování výkonnosti výroby, skladů, distribučních center a souvisejících firemních procesů bez přečerpávání investičních rozpočtů a navyšování provozních nákladů.

Ne každá společnost má prostředky na rozsáhlé investice na kompletní digitální transformaci podniku, automatizaci a robotizaci, zvlášť s ohledem na co nejkratší dobu návratnosti (ROI). Existují ale i dílčí – a dostupnější – možnosti, jak na automatizaci skladu a výroby i zvýšení bezpečnosti. Pojďme si je představit.

→ Tip: Věděli jste, že firmy realizující digitální transformaci mají 2,5× větší šanci na dosažení svých cílů?

 

ACDC – automatizace skladu a skladového hospodářství

Zkratkou ACDC nemyslíme usměrňovač ani populární rockovou skupinu – jedná se o platformu Algotech Compact Data Collector. Tato platforma představuje komplexní softwarové řešení pro řízení procesů ve skladech a výrobě s využitím informací z 2D kódů. Ty se v současnosti nacházejí prakticky na všech vyrobených produktech i komponentech a součástkách ve výrobě i skladu. ACDC podporuje všechny nejběžnější formáty:

 • QR + QR 2005
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • CodaBlock-F
 • PDF417 + PDF417 Truncated

Možná namítnete, že čtení 2D kódů dnes zvládne každý – prakticky i ten nejlevnější – mobilní telefon s příslušnou aplikací. Ponechme nyní stranou, že běžné mobilní telefony se úplně nehodí do každého typu výroby nebo skladu (nejsou voděodolné či prachuodolné) a nedají se ovládat v pracovních rukavicích. Tou podstatnou otázkou je, jak naskenované informace z 2D kódů propojit s informačními systémy skladu, resp. celého podniku.

A právě v tomto ohledu spočívá síla ACDC – je provázaný s ERP systémy. Aktuální verze podporuje  plnou integraci s ERP systémem JD Edwards nebo s platformami Oracle EBS a dalšími podnikovými systémy ad. Díky této integraci a svým vlastnostem nabízí ACDC následující funkcionality:

 • Centrální správa textových konstant – správa všech naskenovaných dat i dalších textů ve vícejazyčném uspořádání.
 • Centrální správa skriptů – podpora vkládání skriptů pro různá uživatelská prostředí (PRODUKCE, TEST ad.) s přehledným řazením do stromu kategorií.
 • Centrální správa uživatelských profilů – včetně vlastní správy přístupových práv a parametrizací logiky.
 • Autentizace uživatelů – s podporou bezpečnostního standardu „JDE Security“.
 • Automatická aktualizace – centrální aktualizace klientů, konfigurací i grafických šablon a textů
 • Intuitivní uživatelské rozhraní včetně jednoduché administrace.
 • Široké možnosti customizace a konfigurace – kromě bohatých možností uživatelského přizpůsobení (možnost zvýrazňování, fontů, barev apod.) lze vytvořit UI přímo na míru vašeho podniku včetně firemního loga, od ikon a barvy lišt, šablon a štítků až po různé vzhledy editačních polí.

Přímá integrace s ERP systémem vám zajistí automatizaci firemních procesů spojených s výrobou, skladovým hospodářstvím a logistikou. ACDC vám tak zautomatizuje a urychlí všechny manipulační procesy a minimalizuje lidské chyby. Podle průzkumu University of Arkansas zavedení obdobného systému zvýší přesnost řízení zásob o 27 % za pouhých 13 týdnů.

→ Tip: O platformě jsme se podrobněji rozepsali v článku ACDC aneb ideální řešení nejen pro ERP moduly skladu a výroby.

 

Zvýšení bezpečnosti i efektivity pomocí RTLS

Zkratka RTLS znamená Real-Time Localization System, tedy lokalizační systémy pracující v reálném čase. Zjednodušeně jde o jakousi obdobu GPS (Global Positioning System), který ovšem překonává několika zcela zásadními přednostmi:

 • funguje v interiérech (sklady, haly, provozy atp.),
 • lokalizuje až s přesností na centimetry (osoby, předměty, součástky, v zásadě cokoliv, co je vybavené příslušným trackovacím tagem),
 • dokáže určit i výšku (tj. nejen polohu v ploše, ale i v prostoru).

Poslední dvě zmíněné přednosti RTLS nejsou vlastní všem těmto systémům, jde o výhody systémů Sewio.

Jak RTLS Sewio funguje?

Využívá se princip IoT (Internet of Things, internet věcí) – systém se skládá z:

 • kotev, stacionárních přijímačů signálu s ethernetovou a WiFi konektivitou
 • a tagů, miniaturních vysílačů signálu UWB s baterií, která má garantovanou životnost více než 1 rok.

UWB (Ultra-Wide Bandwith) znamená ultra-širokopásmovou komunikaci – jde o tak široké kmitočtové spektrum, že zasahuje i do frekvencí, které používá třeba výše zmíněná Wi-Fi. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o chybu, která bude způsobovat zarušení. Ve skutečnosti k němu ale vůbec nedochází – vyzařovaný výkon UWB je totiž tak nízký, že je pro ostatní protokoly v zásadě jen zanedbatelně nad úrovní šumu. Nicméně díky obrovské šířce frekvenční domény umožňuje UWB vysílat extrémně krátké pulzy (v jednotkách nanosekund) – a to zase umožní i v zarušeném provozu určovat polohu s přesností na jednotky centimetrů, což je rozlišení, které žádný jiný komerční lokalizační systém nenabídne, a to ani vzdáleně. Pojďme se podívat, jak se tato síla dá využít v praxi pro zvýšení efektivity i bezpečnosti.

→ Tip: Přečtěte si více o internetu věcí – kde vám pomůže a jak?

Sledování osob, vozidel a aktiv

Zkuste si představit, že jsou zaměstnanci, vozidla (vysokozdvižné vozíky apod.) nebo stroje či skladové zásoby ve vaší firmě vybavené tagy RTLS.

 • Vnitřní navigace vozidel – navigace navádí operátora vozíku (nebo autonomní vozík) po nejkratší (resp. nejrychlejší) trase na základě aktuálního provozu a blokátorů na trase. Implementace 66 kotev a 70 tagů Sewio na ploše skladu slovenského Volkswagenu o rozloze 10 000 m2 umožnila během 6 měsíců snížit celkovou vzdálenost ujetou vozovým parkem o 10 %. Díky analýze tras a optimalizaci se skladová plocha „rozšířila“ o 20 % bez jakékoli výstavby – pouze jejím efektivnějším využitím.
 • Vnitřní navigace osob – pomáhá návštěvníkům i zaměstnancům nasměrováním do plánovaného cíle v co nejkratším čase a nejbezpečnějším možným způsobem. Díky dlouhodobé analýze pohybu osob a heatmapám lze zvýšit efektivitu výroby a skladu prostřednictvím optimalizace procesů, prostoru a pracovních postupů nebo k automatickému sladění pracovní doby u subdodavatelů.
 • Kombinace předchozího – data získaná sledováním z předchozích příkladů lze zkombinovat, aby se předešlo zraněním. Například v případech, kdy se zaměstnanec pohybuje po skladu a zpoza rohu se k němu blíží vysokozdvižný vozík, který není vidět – systém zaměstnance i řidiče upozorní, čímž se předchází incidentům nebo i smrtelným zraněním.
 • Geofencing neboli stanovení virtuálních zón, při jejichž navštívení nebo opuštění se spustí požadovaná akce. Pokud např. zaměstnanec vstoupí do definované nebezpečné zóny s těžkou mechanizací, dojde k automatickému zastavení stroje, čímž se zabrání nebezpečí zranění. Dalším příkladem je automatické zaúčtování materiálu, když přechází z jednoho zařízení do druhého.
 • Kalibrace a rekonfigurace nástrojů a zařízení – příkladem použití v automotive výrobě je automatická konfigurace utahovacích momentů na základě blízkosti konkrétní karoserie vozu a konkrétního utahováku. Tím se zabraňuje špatnému utažení, což má za následek zpomalení nebo zastavení montážní linky (a tedy i značné ztráty).

To bylo jen několik ukázek aplikací, příkladů je samozřejmě v praxi mnohem více. A stejně tak i výhod:

 • Rychlá návratnost vaší investice – průměrná návratnost řešení je v intralogistice jen 11 měsíců.
 • Plně škálovatelné řešení, které vám umožní přizpůsobit stávající tagy, přidat více sledovatelných objektů a zvýšit pokrytí dle vašich aktuálních potřeb.
 • Zajistíme integraci s ERP systémy společnosti Oracle či jinou systémovou integraci.
 • Řešení upravíme na míru dle vašich potřeb a požadavků od návrhu po realizaci.
 • Garantujeme podporu L1 24/7 s možností nepřetržitého monitoringu i vzdálené správy.

 

Automatizace a robotizace neznamená budoucnost, ale přítomnost

Jsme obchodním partnerem a systémovým integrátorem společnosti Sewio a implementace IoT řešení máme v malíčku. Platformu ACDC vyvíjíme už přes 7 let, implementovali jsme ji mimo jiné ve společnosti Škoda Auto. Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Kontaktujte nás, ozveme se vám do 3 hodin.

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.