Metoda SMART: Jak definovat cíle, které transformují vaši organizaci

Metoda SMART: Jak definovat cíle, které transformují vaši organizaci
Články a zajímavosti

Víte, že systematické nastavení cílů může zvýšit produktivitu vaší organizace až o 39 %? A co je ještě lepší, podpora tohoto přístupu vedením může produktivitu navýšit dokonce o 57 %. Přečtěte si náš nový článek, ve kterém vám odhalíme, jak správně stanovit cíle, abyste zvýšili nejen efektivitu, ale také motivaci a spokojenost vašich zaměstnanců. Nechte se inspirovat a udělejte další významný krok k úspěchu vašeho podniku. 

Původ SMART cílů 

Koncept SMART cílů byl poprvé představený Georgem T. Doranem v roce 1981 jako nástroj pro efektivní plánování a řízení v obchodním prostředí. Doranův původní rámec se zaměřoval na delegování úkolů v korporátní struktuře a od té doby se používá pro plánování různých osobních cílů a kariérního růstu. Dnes tento koncept využívá na tisíce organizací i jednotlivců po celém světě. 

Představení SMART metody jako nástroje pro efektivní plánování 

SMART metoda patří mezi nejefektivnější nástroje pro stanovení cílů a plánování a používá se v managementu a strategickém plánování k vytvoření jasně definovaných cílů. Název SMART je zkratkou, kde každé písmeno reprezentuje jednu z klíčových charakteristik efektivního cíle. Měl by tedy být: 

  • Specific (specifický),  
  • Measurable (měřitelný),  
  • Achievable/Acceptable (dosažitelný),  
  • Relevant/Realistic (smysluplný),  
  • Time Specific/Time-bound (časově ohraničený). 

Použití SMART metody tedy vede k vytvoření jasných, měřitelných, dosažitelných, smysluplných a časově ohraničených cílů, které lze snadno sledovat a hodnotit. Tím se zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěšného dosažení a zlepšuje se celková efektivita organizace. 

Tip: Mohl by vás zajímat náš článek Marketingový mix 4P a 7P a jeho důležitost pro úspěch podniku

1. Specifické SMART cíle 

První fáze SMART plánování spočívá v jasném a konkrétním vymezení toho, čeho si přejete dosáhnout. V této etapě je nutné se vyhnout vágním a obecným formulacím cílů. Například pokud máte v úmyslu „zvýšit tržby“, je důležité tento záměr rozvést do podrobnějšího a konkrétnějšího plánu. 

Jak na to? 

Chcete-li, aby váš cíl byl konkrétní, odpovězte na otázky kdo, co, kdy, kde a proč. Například namísto abstraktního záměru „zvýšit tržby“, byste měli svůj cíl upřesnit. Konkrétní formulace by mohla vypadat takto: „Chci zvýšit tržby o 30 % do konce roku tím, že rozšířím obchodní tým a zaměřím se na nové trhy.“ Tento cíl je nejen specifický, ale také obsahuje odpovědi na výše zmíněné otázky, což vám poskytne jasný plán, jak ho dosáhnout. 

2. Měřitelné SMART cíle 

Měřitelnost je v procesu SMART plánování významným prvkem. Cíl by měl být kvantifikovatelný, což znamená, že by měl obsahovat konkrétní metriky nebo ukazatele, které lze sledovat. Tyto metriky vám umožní zjistit, zda se pohybujete správným směrem a jak efektivní jsou vaše snahy. Bez těchto kvantifikovatelných ukazatelů by bylo těžké určit, zda se vám daří dosáhnout toho, co jste si stanovili. 

Typy metrik 

Různé typy cílů vyžadují různé metriky pro měření úspěchu. Zůstaneme-li u příkladu z předchozí části, tak pokud je vaším cílem „zvýšit tržby“, můžete sledovat ukazatele jako celkové tržby nebo růst tržeb. Pokud se zaměřujete na „zlepšení kvality služeb“, můžete sledovat spokojenost zákazníků. Výběr správných ukazatelů je nezbytný pro efektivní sledování a hodnocení vašeho pokroku. 

3. Dosažitelné SMART cíle 

Dosažitelnost cíle je základním prvkem SMART plánování. Je důležité, aby byl cíl nastavený tak, že bude v souladu s dostupnými zdroji, dovednostmi a znalostmi. To zahrnuje nejen finanční zdroje, ale také čas, lidské kapacity a technologické nástroje. Měl by být výzvou, ale neměl by být tak náročný, až by se stal nedosažitelným. 

Přehodnocení 

Pokud zjistíte, že je váš původní záměr příliš ambiciózní nebo naopak příliš snadný, je důležité jej přehodnotit. Může to zahrnovat úpravu časového rámce, alokaci zdrojů, nebo dokonce změnu samotného cíle tak, aby lépe odpovídal realitě. Tento proces je nezbytný pro udržení dosažitelnosti a pro maximalizaci úsilí týmu. 

4. Relevantní SMART cíle 

Relevantnost cíle je důležitá pro jeho úspěšné dokončení a pro celkový úspěch organizace. Záměr by měl být v souladu s celkovou strategií a hodnotami společnosti. To znamená, že by měl přispívat k dlouhodobým plánům a vizím organizace, a současně by neměl být v rozporu s jejími základními principy a cíli. 

Přínos a aplikovatelnost 

Kromě toho by cíl měl přinášet konkrétní hodnotu. Měl by být aplikovatelný v kontextu, ve kterém organizace působí, a měl by řešit aktuální potřeby nebo výzvy. Například pokud je jedním z primárních cílů společnosti zvýšení zákaznické spokojenosti, pak by snahy zaměřené na kvalitu produktu nebo služby byly považované za relevantní. 

5. Časově ohraničené SMART cíle 

Stanovení časového rámce je nezbytnou součástí SMART plánování. Každý cíl by měl mít jasně definovaný začátek a konec. Tento časový rámec by měl být realistický, ale zároveň dostatečnou výzvou, aby podněcoval k akci. Například pokud je vaším cílem zvýšit tržby, můžete si stanovit, že toho chcete dosáhnout do konce fiskálního roku. 

Motivace a kontrola 

Časové omezení nejenže pomáhá týmu zůstat na správné cestě, ale také funguje jako motivátor. Když je stanovený termín, tým má větší tendenci pracovat efektivněji a soustředit se na dosažení cíle. To také umožňuje pravidelné kontroly a hodnocení, což je klíčové pro úpravy strategie, pokud je to nutné. 

Jak vám SMART cíle mohou pomoci ve vaší kariéře 

SMART cíle jsou neocenitelným nástrojem pro rozvoj kariéry. Učení se, jak nastavit a dosáhnout cíle, je klíčovou dovedností, která může pomoci v profesním růstu. Například pokud jste na začátku kariéry a chcete se stát součástí vedení, SMART cíle vám mohou pomoci identifikovat potřebné dovednosti a kroky k dosažení tohoto záměru. 

Příklady metody SMART  

Příklady SMART cílů mohou zahrnovat různé aspekty osobního a profesního života, od běhání maratonu až po zlepšení vztahů s rodinou. Například pokud chcete zlepšit své vztahy s rodinou, mohl by váš SMART cíl zahrnovat pravidelné telefonické hovory a setkávání, s konkrétním plánem a časovým rámcem. Nyní se podíváme na konkrétní profesní příklad.  

SMART cíl pro zvýšení zákaznické spokojenosti v IT Společnosti Algotech 

Jsme společnost s bohatou historií a širokým portfoliem služeb od cloudových řešení po kybernetickou bezpečnost. Jelikož je spokojenost zákazníků klíčová, SMART cíl by mohl být zaměřený na zvýšení zákaznické spokojenosti prostřednictvím zdokonalení podpory a servisu.  

Konkrétně by cílem mohlo být „Zvýšit zákaznickou spokojenost o 15 % do konce roku prostřednictvím optimalizace našeho ServiceDesku a zavedení 24/7 podpory v češtině, angličtině a dalších vybraných jazycích.“ Tento cíl je specifický, měřitelný (prostřednictvím zpětné vazby a hodnocení od zákazníků), dosažitelný (díky existujícím zdrojům a technologiím), relevantní (vzhledem k firemním hodnotám a potřebám zákazníků) a časově omezený. 

Implementace a monitoring 

Pro dosažení tohoto cíle by bylo nutné provést řadu kroků, včetně školení personálu, aktualizace softwarových nástrojů a možná i náboru nových členů týmu pro nepřetržitou podporu. K monitorování pokroku by se využily pravidelné interní revize a zákaznické dotazníky. Díky tomu by naše společnost mohla nejen sledovat, zda je na dobré cestě k dosažení stanoveného cíle, ale také identifikovat oblasti, které je možné dále vylepšit. Tento přístup by nám pomohl udržet si konkurenční výhodu a zároveň by posílil vztahy se stávajícími i potenciálními zákazníky. 

Tip: Nevíte, jak na nábor? Přečtěte si náš článek 5 tipů jak na onboarding, abyste ve firmě udrželi talenty

Tipy pro nastavení SMART cílů 

V následujících odstavcích vám představíme několik tipů, které vám pomohou v procesu nastavení SMART cílů. 

1. Jednoduchost jako klíč k úspěchu 

Jedním z nejlepších způsobů, jak začít s nastavením SMART cílů, je udržet je jednoduché. Složité cíle mohou být nejen těžko dosažitelné, ale také demotivující. Zaměřte se na to, co je pro vás nejdůležitější, a postupujte krok za krokem. 

2. Znalost vlastních limitů 

Při nastavování cílů je důležité znát své vlastní limity. To zahrnuje pochopení vašich schopností, zdrojů a časových omezení. Tímto způsobem si stanovíte cíle, které jsou výzvou, ale zároveň realistické a dosažitelné. 

3. Zaznamenávání cílů 

Zaznamenávání vašich cílů je nezbytné pro jejich úspěšné dosažení. Psaná forma vám poskytne jasný přehled a slouží jako konstantní připomínka vašich ambicí. Může to být v podobě digitálního dokumentu, aplikace na správu úkolů nebo tradičního papírového diáře. 

4. Pružnost v přístupu 

I když je dobré mít jasně definované cíle, je také důležité být flexibilní. Život je plný neočekávaných překážek a příležitostí. Pružnost vám umožní rychle reagovat na nové situace a přizpůsobit své cíle tak, aby byly stále relevantní a dosažitelné. 

Překročení hranic s metodou SMART 

Metoda SMART vám poskytuje nástroj, jak si nastavit konkrétní cíle a jak je systematicky sledovat a hodnotit. Netýká se to jen toho, „čeho“ chcete dosáhnout, ale také „jak“ a „kdy“. Jedná se o proces učení a adaptace. Jakmile začnete používat metodu SMART ve své organizaci nebo v osobním životě, zjistíte, že se nejen zlepšujete v dosahování svých záměrů, ale stáváte se také efektivnějšími v rozhodování a plánování. 

Takže nejde jen o to, dosáhnout cíle a přesunout se k dalšímu. Jde o to stát se lepším v tom, co děláte, a jak to děláte. A to je cesta, která nemá konce. Každý dosažený cíl je novým začátkem, novou příležitostí k dalšímu růstu a zdokonalení. Nyní je na vás, abyste zkusili metodu SMART aplikovat a použili ji jako nástroj pro dosažení svých snů a ambicí. 

 

 

 

 

Rozviňte naplno potenciál vašeho IT ještě dnes
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Podobné články

Najdeme řešení i pro vás
KONTAKT

Kontaktujte nás

Máte zájem o vyzkoušení našich služeb nebo konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám do 3 hodin.
- Ozveme se vám do 3 hodin
- Non-stop podpora v češtině i angličtině
- Předběžnou nabídku máte do týdne
- Garance dostupnosti dat 99,99 %
Zavolejte nám
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo
+420 225 006 555
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.